Komunikaty Zarządu UTW

2016.09.14 Zapraszamy na "Spatakiad? dla Seniora"
Zapraszamy Pa?stwa na tegoroczn? “Spartakiad? dla seniora”. Impreza odb?dzie si? 14 wrze?nia 2016 r. na stadionie miejskim. Pocz?tek imprezy godzina 11:00. ... [więcej]

2016.09.09 Zapisy na imprez? integracyjn? w Rybnie
9 wrze?nia o godz. 17.00 zapraszamy do restauracji „?witezianka“ w Rybnie na imprez? integracyjn? organizowan? przez ROP PD. Koszt 25 z? od osoby + koszt autokaru 10... [więcej]


2016.09.09 Zapraszamy na imprez? integracyjn? Organizacji Pozarz?dowych powiatu
9 wrze?nia o godz. 17.00 zapraszamy do restauracji „?witezianka“ w Rybnie na imprez? integracyjn? organizowan? przez ROP PD. Koszt 25 z? od osoby + koszt autokaru 10 z? lub... [więcej]

2016.09.08 Spotkanie DKK
Zapraszamy na spotkanie DKK o godz ... [więcej]


2016.09.05 Wycieczka do Zielonej Góry
Wyjazd uczestników wycieczki do Zielonej Góry nast?pi 5 wrze?nia o godz. 8,00 z parkingu k/bazaru przy markecie RAST. ... [więcej]

2016.06.26 Zapraszamy na letnie Mistrzostwa Nordic Walking
26 czerwca zapraszamy na letnie Mistrzostwa Nordic Walking w Narzymiu. Trasa 5000 m, teren ?rednio pofa?dowany. Start w kategoriach wiekowych: 1985-1966, 1965-1956, 1955 i... [więcej]


2016.06.26 Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie
26 czerwca zapraszamy na wyjazd do Filharmonii Warmi?sko- Mazurskiej w Olsztynie na X Mi?dzynarodowy Kurs i Konkurs Gitarowy. Koszt 60... [więcej]

2016.06.25 Wycieczka autokarowa po powiecie dzia?dowskim
25 czerwca TMZD zaprasza na wycieczk? autokarow? po powiecie – teren Gminy I?owo-Osada. Koszt 30 z? od osoby. Zapisy: M. Odachowski  ... [więcej]


2016.06.18 Spektakl "Operetki Czar" w wykonaniu Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.
Wyjazd o godz 18,00 z parkingu k RASTa. Limit biletów wyczerpany ... [więcej]

2016.06.14 Zapraszamy na spotkanie integracyjne z okazji zako?czenia Roku Akademickiego 2015/2016
W dniu 14 czerwca br o godz 17,00 zapraszamy ch?tnych s?uchaczy UTW wraz z osobami towarzysz?cymi na spotkanie integracyjne przy muzyce w restauracji "Przedzamcze" Koszt uczestnictwa 35 z? od... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl