Komunikaty Zarządu UTW

2016.12.16 ?yczenia ?wiateczno-noworoczne.
Wszystkim s?uchaczom oraz sympatykom UTW i Waszym bliskim sk?adam najserdeczniejsze ?yczenia; zdrowych, pogodnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, ze ?wiecami, op?atkami o?piewanych kol?dami, z mi?o?ci? celebrowanych... [więcej]

2016.12.12 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Halka" Moniuszki
Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operowy pt": "Halka " Moniuszki w dniu 12 grudnia o godz 1o,00 w sali audiowizualnej MDK przy ul Wolno?ci 64 .... [więcej]


2016.12.12 Spotkanie op?atkowe Zapraszamy wszystkich cz?onków UTW.
Zapraszamy wszystkich cz?onków UTW na tradycyjne spotkanie op?atkowe które odb?dzie si? w dniu 12 grudnia o godz 17,00w restauracji "Przedzamcze" Koszt 16z? od osoby. ... [więcej]

2016.12.06 Zapraszamy na zlot Miko?ajów (z kijkami nordic-walking)
6 grudnia zapraszamy na II Zlot Miko?ajów /spacer nordic-walking/ w I?owie. Zbiórka o godz. 15,00 przed siedzib? GOKiS w I?owie ul. Staszica. O godsz. 16,00 ognisko i poczestunek. Wyjazd z... [więcej]


2016.12.05 Zapraszamy na egzotyczny wyk?ad o Finlandii który wyg?osz? Tina i Marek Smerdel.
Wyk?ad pt: " Finlandia – o tajdze reniferach i komarach w herbacie," - wyg?osz? Tina i Marek Smerdel o godz 10,00 w auli CKU przy ul... [więcej]

2016.12.01 DKK zaprasza
1grudnia o godz. 16,30 zapraszamy na kolejne spotkanie DKK w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Waris Dirie „Kwiat pustyni“. ... [więcej]


2016.11.30 Zapisy na wycieczke 24.05 do 28.05.2017 - Lista rezerwowa!
Przyjmujemy wst?pne zapisy na wycieczk? na Dolny ?l?ski i do Drezna od 24 do 28 maj 2017r. W programie: Wroc?aw, Dolina Pa?aców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Karpacz, Le?na, Drezno, Zielona Góra. ... [więcej]

2016.11.30 Zapisy uzupe?niajace do Sekcji Zumba
Sekcja Zumby og?asza zapisy uzupe?niaj?ce na zaj?cia we wtorki i czwartki w si?owni „U Jacka“. Zaj?cia prowadzi Asia Berestowska. Zapisy przyjmuje Krystyna Wasiak i cz?onkowie... [więcej]


2016.11.28 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl "Maria Stuart" Shillera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 11 listopada o godz 10,00 na spektakl "Maria Stuart" Shillera , w Miejskim Domu Kultury przy ul Wolno?ci 64. Porównamy... [więcej]

2016.11.17 Przyjmujemy wst?pne zapisy na wycieczk? na Dolny ?l?ski i do Drezna - 24 do 28 maj 2017r.
Wycieczka na Dolny ?l?sk i do Drezna - pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl