Komunikaty Zarządu UTW

2016.04.20 Wst?pne zapisy na wycieczk? promem do Szwecji
Przyjmujemy wst?pne zapisy na wycieczk? do promem do Szwecji w dniach 25 -27 wrze?nia. W programie zwiedzanie Karlskrony i Kalmaru - wycieczka ca?odniowa autokarem po Szwecji oraz... [więcej]

2016.04.18 Sekcja rowerowa zaprasza na pierwsz? p[rzeja?d?k?.
18 kwietnia sekcja rowerowa zaprasza na pierwsz? przeja?d?k?. Zbiórka uczestników o godz. 16,00 na ul.Przemys?owej k/dawnego basenu. ... [więcej]


2016.04.17 Wiosenny rajd pieszy po?aczony z poszukiwaniem skarbów
17 kwietnia zapraszam na wiosenny rajd pieszy Nordic-Walking po??czony z poszukiwaniem „skarbów” - geocaching w Malinowie. Zbiórka o godz. 14,00 przy mostku na Kanale... [więcej]

2016.04.12 Wyk?ad pt : Spacer po wybranych ogrodach Anglii" wyg?osi Prof dr hab Czes?aw HO?DYNSKI Katedra Botaniki i Ochr Przyr. UWM
W dniu 12 kwietnia o godz 10 zapraszamy do auli CKU na ul Polnej 11a na wyk?ad pt" Spacer po wybranych ogrodach Anglii" który wyg?osi prof dr hab ... [więcej]


2016.04.11 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl na operetkowy pt: ""HMS Pinafore"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 11 kwietnia 2016 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w MDK przy ul Wolno?ci na spektakl na operetkowy pt: ""HMS... [więcej]

2016.04.10 Zapisy na IV Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW
Marian Odachowski przyjmuje zapisy na IV Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów UTW, który odb?dzie si? 7 maja. ... [więcej]


2016.04.08 ZAPROSZENIE
W ramach projektu Sejm Dzieci i M?dzie?y uczniowie wraz z dyrekcj? Zespo?u Szkól nr 1 w Dzia?dowie maj? zaszczyt zaprosi? cz?onków ... [więcej]

2016.04.08 Spotkanie sekcji fotograficznej godz 13,00
Zapraszam uczestników sekcji fotograficznej do udzia?u w zaj?ciach dnia 8 kwietnia.Miejsce spotkania - salka konferencyjna nowego domu kultury przy ul Wolno?ci Prosz? zabra? ze sob? zdj?cia z wycieczki plenerowej... [więcej]


2016.04.08 8 kwietnia zapraszamy na wyjazd do Filharmonii Warmi?sko- Mazurskiej
8 kwietnia zapraszamy na wyjazd do Filharmonii Warmi?sko- Mazurskiej na koncert: Maxim Vengerov – w ho?dzie Henrykowi Wieniawskiemu. Koszt 70 z? od osoby. Zapisy:... [więcej]

2016.03.27 ?yczenia z okazji ?wiat Wielkiej Nocy
Ciep?ych i udanych ?wi?t wielkanocnych oraz wszelkiej pomy?lno?ci i rado?ci w ?yciu zawodowym i prywatnym w imieniu Zarz?du UTW sk?ada Antoni Furtak - Prezes ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl