Komunikaty Zarządu UTW

2012.11.27 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki.W programie - musical "Deszczowa piosenka".
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki w dniu 27.11 o godz 9,00 w ma?ej sali MDK. W programie - musical "Deszczowa piosenka". Zapraszamy ... [więcej]

2012.11.24 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Zarz?d UTW informuje ?e w dniach 3 do 7 wrzesnia 2013r organizuje 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii i Wegier. W programie m.innymi: pobyt na basenach termalnych w... [więcej]


2012.11.23 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazdy 23 listopada oraz 7 i 21 grudnia z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2012.11.18 Przypomnienie o koniecznio?ci op?aty sk?adek
Przypominam s?uchaczom o obowi?zku uregulowania sk?adki za I semestr roku 2012/2013 oraz zaleg?o?ci za poprzedni rok akademicki. Wp?aty mo?na dokonywa? w biurze podczas dy?urów lub na konto UTW. ... [więcej]


2012.11.18 Zapisy na zajecia taneczne zumby
Przyjmujemy zapisy na zumb? - taniec z po??czeniem rytmów latynoameryka?skich i fitness. Zaj?cia b?d? odbywa?y si? 2 razy w tygodniu we... [więcej]

2012.11.14 Wyk?ad "Prawne aspekty dziadków w prawie polskim", wyg?osi dr Martyna Seroka z UWM w Olsztynie.
14 listopada o godz. 10.00 w auli DCKU odb?dzie si? wyk?ad "Prawne aspekty dziadków w prawie polskim", który wyg?osi dr Martyna Seroka z UWM w Olsztynie. Po wyk?adzie odb?dzie... [więcej]


2012.11.06 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "W?oszka w Algierze" Gioachino Rossiniego
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w ma?ej sali widowiskowej MDK o godz 9,00 - w programie Opera "W?oszka w Algierze" Gioachino Rossiniego. Zapraszamy sympatyków opery i operetki... [więcej]

2012.10.30 Turnusy rehabilitacyjne w Sanatorium Krystynka w Ciechocinku
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka“ w Ciechocinku w terminach: 5-19.01.2013 14 dni ... [więcej]


2012.10.26 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. ... [więcej]

2012.10.17 Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego UTW 2012-2013 odb?dzie si? 17 pa?dziernika o godz. 10.00 w auli Dzia?dowskiego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego na ul. Polnej 11A. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl