Komunikaty Zarządu UTW

2013.03.18 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Opowie?ci Hoffmana" J.Offenbacha
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 18.03.2013r o godz 9,00 do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W programie opera "Opowie?ci Hoffmana " J. Offenbacha. ... [więcej]

2013.03.15 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 15 lutego oraz 1 i 15 marca z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2013.03.14 Spotkanie autorskie z Katarzyn? Ostrowsk?- Biernack?
14 marca o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyn? Ostrowsk? – Biernack?. Spotkanie odb?dzie si? w Pa?stwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta w Dzia?dowie. ... [więcej]

2013.03.11 Wyk?ad dr Ludmi?a Zaj?c -Lamparskiej z Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyk?ad dr Ludmi?a Zaj?c -Lamparskiej z Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt: "Funkcjonowanie umys?owe osób starszych i mozliwo?ci jego wspierania przez treningi poznawcze" Wyk?ad... [więcej]


2013.03.07 Spotkanie DKK
Spotkanie DKK odb?dzie si? 7 marca o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Ildefonso Falcones „Katedra w Barcelonie”. ... [więcej]

2013.03.01 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 15 lutego oraz 1 i 15 marca z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2013.02.28 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Przyjmujemy zapisy na 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii - Wiede? i W?gier - Budapeszt w dniach 3 - 7 wrze?nia 2013 r. Pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem... [więcej]

2013.02.26 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie musical "Skrzypek na dachu"
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w MDK w dniu 26.02.2013r o godz 9,000 ma?ej sali widowiskowej MDK - w programie ?wiatowej s?awy musical "Skrzypek na dachu". ... [więcej]


2013.02.25 Wyk?ad i Walne Zebranie Sprawozdawcze
25 lutego o godz. 10.00 w auli DCKU odb?dzie si? wyk?ad dr Joanny Duriasz z UWM na temat: „Bioindykacja – rozpoznawanie w?a?ciwo?ci ?rodowiska na podstawie ... [więcej]

2013.02.20 Wycieczka na Roztocze i do Lwowa
W dniach 20-24 maja organizujemy wycieczk? na Roztocze. W programie jest wyjazd do Lwowa. Osoby zainteresowane proszone s? o wyrobienie paszportów. Zapisy i wp?aty zaliczki do 28 lutego. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl