Komunikaty Zarządu UTW

2013.05.27 Bezp?atny kurs komputerowy
Przyjmujemy zapisy na bezp?atny kurs komputerowy. Dotyczy s?uchaczy UTW w wieku 50-64 lat. Po zg?oszeniu obecno?? na zaj?ciach jest obowi?zkowa. Zapisy i informacje do 6 czerwca przyjmuje Kol. Jerzy D?browski... [więcej]

2013.05.21 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Balet Arama Chaczaturiana "Spartakus"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 21 maja 2013r o godz 9,00 do ma?ej sali widowiskowej MDK . W programie pokaz baletu Arama Chaczaturiana "Spartakus" ... [więcej]


2013.05.18 Zaproszenie na wiosenny rajd pieszy Dzia?dowo-Filice
18 maja zapraszamy na wiosenny rajd pieszy na trasie Dzia?dowo – Filice – Dzia?dowo. Zbiórka uczestników o godz. 9,00 na skrzy?owaniu ulic Olszty?skiej i Przemys?owej k/ dawnego basenu. W programie... [więcej]

2013.05.16 Spotkanie DKK odb?dzie si? 16 maja o godz.16,00 w „Dolce Vita”.
Spotkanie DKK odb?dzie si? 16 maja o godz.16,00 w „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Ingeborg Jacobs „Wilcze dziecko”. ... [więcej]


2013.05.13 W dniu 13 maja o godz. 10,00 odb?dzie si? wyk?ad Franciszka Skibickiego
W dniu 13 maja o godz. 10,00 odb?dzie si? wyk?ad Franciszka Skibickiego „Historia dzia?dowskiego zamku. Okres upadku”. [/]UWAGA! Wyk?ad odb?dzie si? w sali konferencyjnej Urz?du Miasta... [więcej]

2013.05.06 Ostatnie wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci
Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Zapisy i informacje: Kol. Wies?awa Chojnacka oraz cz?onkowie... [więcej]


2013.05.06 Wyjazd uczestników wycieczki na Roztocze nast?pi w dniu 6 maja o godz. 8,00
Wyjazd uczestników wycieczki na Roztocze nast?pi w dniu 6 maja o godz. 8,00 z dworca PKS i o godz. 8,10 z przystanku przy zamku. Prosz? pami?ta? o zabraniu... [więcej]

2013.05.02 Komunikaty Prezesa Zarz?du
W dniu 2 maja biuro UTW b?dzie nieczynne. W maju wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen w M?awie zostaj? zawieszone. Przypominam o... [więcej]


2013.04.26 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Wyjazd na basen w M?awie 26 kwietnia. ... [więcej]

2013.04.22 W dniu 22 kwietnia o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy
w dniu 22.04 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK obedzie sie kolejne spotkania Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl