Komunikaty Zarządu UTW

2013.04.12 Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do filharmonii warmi?sko-mazurskiej w Olsztynie dniu 12 kwietnia. W programie wielkie koncerty fortepianowe: Brahms i Beethoven. Zapisy i informacje Kol. Jadwiga Smó?ka.Wyjazd z parkingu przy... [więcej]

2013.04.11 DKK - Spotkanie Klubowe
Spotkanie DKK odb?dzie si? 11 kwietnia o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Marii Ulatowskiej „Sosnowe dziedzictwo”. ... [więcej]


2013.04.11 Zaj?cia lektoratu j?zyka rosyjskiego
11 kwietnia o godz. 10.00 w ?wietlicy PCK ul. Ksi??odworska 23 odb?d? si? pierwsze zaj?cia lektoratu j?zyka rosyjskiego ... [więcej]

2013.04.10 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Nadal rzyjmujemy zapisy na 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii - Wiede? i W?gier - Budapeszt w dniach 3 - 7 wrze?nia 2013 r. Pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem o... [więcej]


2013.04.08 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Orfeusz w piekle" J.Offenbacha.
W dniu 8 kwietnia o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Orfeusz w piekle" J.Offenbacha. Zapraszamy... [więcej]

2013.04.07 Wycieczki: Roztocze, Chorwacja, Wiede? - wolne miejsca
Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczki; na Roztocze w dniach 6-10 maja /Uwaga. Zmiana terminu. Ostateczny termin wp?at do 26 kwietnia/, Chorwacj? 9-20 czerwca oraz do Wiednia i... [więcej]


2013.04.07 Zapisy na zajecia taneczne zumby
Zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach Zumby, które odbywaj? si? w si?owni „U Jacka” we wtorki i czwartki o godz. 12.00. Koszt karnetu 48 z? za 8 spotka?, pojedyncze wej?cie 10... [więcej]

2013.03.25 Zapisy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe
2. Zapraszamy do skorzystania z oferty turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Zapisy i informacje Kol. Zenobia Bartnicka. - Kompleks Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Marzenie”w Zakopanem 17-30.04.2013... [więcej]


2013.03.23 Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny
23 marca zapraszamy na Jarmark Wielkanocny w „Garncarskiej Wiosce” - Kamionka k. Nidzicy. Koszt transportu 10 z? od osoby. Zapisy i wp?aty do 15 marca przyjmuje Kol. Wies?awa Chojnacka.... [więcej]

2013.03.18 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Opowie?ci Hoffmana" J.Offenbacha
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 18.03.2013r o godz 9,00 do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W programie opera "Opowie?ci Hoffmana " J. Offenbacha. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl