Komunikaty Zarządu UTW

2013.05.06 Ostatnie wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci
Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Zapisy i informacje: Kol. Wies?awa Chojnacka oraz cz?onkowie... [więcej]

2013.05.06 Wyjazd uczestników wycieczki na Roztocze nast?pi w dniu 6 maja o godz. 8,00
Wyjazd uczestników wycieczki na Roztocze nast?pi w dniu 6 maja o godz. 8,00 z dworca PKS i o godz. 8,10 z przystanku przy zamku. Prosz? pami?ta? o zabraniu... [więcej]


2013.05.02 Komunikaty Prezesa Zarz?du
W dniu 2 maja biuro UTW b?dzie nieczynne. W maju wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen w M?awie zostaj? zawieszone. Przypominam o... [więcej]

2013.04.26 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Wyjazd na basen w M?awie 26 kwietnia. ... [więcej]


2013.04.22 W dniu 22 kwietnia o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy
w dniu 22.04 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK obedzie sie kolejne spotkania Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy. ... [więcej]

2013.04.19 Festiwal im Jana Kiepury w Olsztynie -19.kwietnia
1. Zarz?d UTW planuje zorganizowa? wyjazd na Europejski Festiwal im. Jana Kiepury, który odb?dzie si? 19 kwietnia o godz. 19.00 w Hali Uranii w Olsztynie. W programie najpi?kniejsze arie operowe,... [więcej]


2013.04.15 Wyk?ad pt "Ogrody ?wiata od wieków po czasy dzisiejsze"
15 kwietnia, o godz. 10,00 , w DCKU przy ul.Polnej - zapraszamy na wyk?ad z historii sztuki ogrodniczej od czasów p.n.e. do czasów wspó?czesnych ,po??czony z prezentacja zdj?? z najpi?kniejszych... [więcej]

2013.04.12 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Wyjazdy na basen w M?awie planowane s? w dniu 12 i 26 kwietnia. ... [więcej]


2013.04.12 Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do filharmonii warmi?sko-mazurskiej w Olsztynie dniu 12 kwietnia. W programie wielkie koncerty fortepianowe: Brahms i Beethoven. Zapisy i informacje Kol. Jadwiga Smó?ka.Wyjazd z parkingu przy... [więcej]

2013.04.11 DKK - Spotkanie Klubowe
Spotkanie DKK odb?dzie si? 11 kwietnia o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Marii Ulatowskiej „Sosnowe dziedzictwo”. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl