Komunikaty Zarządu UTW

2010.09.09 Wyjazdy na basen - 17.09 oraz 1 i 15.10.2010
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Najbli?szy wyjazd 17 wrze?nia oraz 1 i 15 pa?dziernika. ... [więcej]

2010.08.07 Wyjazd na Festiwal Kultury Kresowej w Mr?gowie
Wyjazd na Festiwal Kultury Kresowej do Mr?gowa nast?pi w dniu 7 sierpnia o godz. 13.00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]


2010.07.25 Wyjazd do Le?niczówki Pranie
Burmistrz Miasta i DKK zapraszaj? na wyjazd do le?niczówki Pranie w dniu 25 lipca 2010r. W programie: zwiedzanie Muzeum K. I. Ga?czy?skiego, koncert „Chopin u Ga?czy?skiego”, poezje mistrza recytuje Marian... [więcej]

2010.07.21 Sp?yw kajakowy
27 lipca – 4 dniowy sp?yw kajakowy po Welu dla zaawansowanych 6 sierpnia o godz. 14.00 tradycyjny spacer po Dzia?dowie. ... [więcej]


2010.07.03 Rajd Grunwaldzki i Konferencja popularnonaukowa.
1.W dniach 3-4 lipca zapraszamy do udzia?u w grunwaldzkim rajdzie pieszym a 9 lipca na konferencj? popularno-naukow?. Szczegó?owe informacje na stronach internetowych UM, Starostwa oraz komunikatach i plakatach. Informacje i... [więcej]

2010.06.24 Posiedzenie Zarzadu UTW
24 czerwca o godz. 10.00 odb?dzie si? ostatnie podsumowuj?ce posiedzenie Zarz?du UTW podsumowuj?ce rok akademicki 2009/2010.. Od 1.07 do 2.09. 2010r nast?pi przerwa wakacyjna. ... [więcej]


2010.06.23 Uroczyste obchody 5-lecia. Miejsca i godziny wyjazdów
.W dniu 23 czerwca o godz. 10,00 w restauracji „Domino” w Komornikach odb?d? si? uroczyste obchody 5-lecia naszego UTW oraz zako?czenie roku akademickiego 2009/2010. Prof. dr hab. Aleksander... [więcej]

2010.06.23 Zako?czenie roku akademickiego i obchody 5-lecia UTW w Dzia?dowie
Zako?czenie roku akademickiego i uroczyste obchody 5-lecia UTW w Dzia?dowie odb?d? sie zaraz po wyk?adzie prof. A.?uczaka w sali weselnej w Komornikach. ... [więcej]


2010.06.23 Wyk?ad Rektora WSIiE w Olsztynie, Prof. dr hab. Aleksandra ?uczaka
W dniu 23.06.2010 o godz 10,00 - Rektor WSIiE w Olsztynie, Prof. dr hab. Aleksander ?uczak wyg?osi wyk?ad pt: "Po dwóch stronach ekranu". Zapraszamy s?uchaczy UTW i... [więcej]

2010.06.17 Drzewo - pomnik z okazji 5-lecia UTW w Dzia?dowie
W dniu 17 czerwca o godz. 10,00 zapraszamy do wspólnego posadzenia drzewka-pomnika (liriodendron tulipifera)na terenie DCKU ul. Polna 11A z okazji jubileuszu 5-lecia naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl