Komunikaty Zarządu UTW

2010.05.06 Spotkanie DKK
Najblizsze spotkanie DKK 6 maja o godz. 17,00 w kawiarni "Dolce Vita" Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k?: Paulo Coelho "Pielgrzym" ... [więcej]

2010.05.05 Wycieczka do Chorwacji
W dniach 5-14 maja 2010r planowana jest wycieczka do Chorwacji + nocleg i zwiedzanie Budapesztu z biurem Floryn-Tour ze Szczecina. Program pobytu dost?pny na stronie internetowej: www.floryn.pl/Makarska-riviera.... [więcej]


2010.04.30 Wyjazd na p?ywalnie do M?awy
1.Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Najbli?szy wyjazd w dniu 30 kwietnia 2010 r. ... [więcej]

2010.04.29 Wa?ne wydarzenie w historii UTW. Rada Miasta Dzia?dowo obradowa?a nad naszym projektem Programu 50+
29.04.2010r.Rada Miasta Dzia?dowo uchwali?a "Program wspierania aktywno?ci i zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu seniorów na lata 2010 – 2015" którego projekt zosta? opracowany w naszym UTW . Program otwiera mo?liwo?ci dla wszystkich... [więcej]


2010.04.28 Wyk?ad Prof. dr hab. Wies?awa Mys?ka
W dniu 28.04.2010 o godz 10,00 w auli CKU na ul Polnej 11 a - Prof. dr hab. Wies?aw Mys?ek wyg?osi wyk?ad pt: "Kontrowersje wokó? etyki zawodowej". ... [więcej]

2010.04.25 Wyjazd na balet "Bieriozka"
1.Wyjazd na wyst?p baletu „Bieriozka” do P?ocka nast?pi w dniu 25 kwietnia o godz. 13,00 z dworca PKS w Dzia?dowie. ... [więcej]


2010.04.25 Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy - Busko-Zdrój
Zarz?d UTW informuje o mo?liwo?ci wyjazdu na 14-dniowy turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do sanatorium „NIDA –ZDRÓJ” w Busko-Zdrój w terminie 25.04 – 08.05.2010r. Obowi?zuje wp?ata zaliczki w kwocie 300 z?. Zapisy... [więcej]

2010.04.19 Wyjazd do Chorwacji - sprawy organizacyjne
Uczestnicy wycieczki na Chorwacj? proszeni s? o niezw?oczne dokonanie wp?aty ostatniej raty. Wyjazd nast?pi w dniu 5 maja o godz. 6,00 z dworca PKS w Dzia?dowie. ... [więcej]


2010.04.17 Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w ?ebie
Zarz?d UTW informuje o mo?liwo?ci wyjazdu na 14- dniowy turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do sanatorium uzdrowiskowego „Mazowsze” w ?ebie w terminie 17.04 –1.05.2010 roku. Koszt pobytu w pokoju 2-osobowym wynosi 1190... [więcej]

2010.03.16 mgr Franciszek Skibicki - wyk?ad nt "Dzia?dowo na starych pocztówkach:.
Zapraszamy na wyklad mgr Franciszka Skibickiego nt " Dzia?dowo na starych pocztówkach" który odb?dzie sie dnia 16.03. br w auli CKU na ul Polnej 11A. Pocz?tek wyk?adu o godz.10,00.... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl