Komunikaty Zarządu UTW

0000.00.00 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne
O?rodek „Magnolia” i „Tulipan” – sanatorium Ustro? zaprasza na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w okresie 15-22 XI 2015 lub 6-13 III 2016. 8 dni w cenie 685 z? przy grupie min. 20-os.... [więcej]

0000.00.00 Zapisy do nowych sekcji
W biurze UTW przyjmujemy zapisy do nowych sekcji: rowerowej, robótek r?cznych i poszukiwaczy „skarbów „- geocasching. ... [więcej]


0000.00.00 Przypomnienie o obowi?zku bie??cego regulowania sk?adek cz?onkowskich
Przypominam o obowi?zku bie??cego regulowania sk?adek cz?onkowskich. Jerzy Giezek ... [więcej]

0000.00.00 Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej
Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej, temat wyk?adu "Troska o nasze wnuki. Jak uchroni? je przed przemoc? w rodzinie?" ... [więcej]


0000.00.00 Op?atek wigilijny s?uchaczy UTW
Zarz?d UTW zaprasza wszystkich cz?onków - s?uchaczy UTW na spotkanie Op?atkowe w dniu 07.12.2010 które odb?dzie si? zaraz po wyk?adzie ok godz 11,30.. Kol?dy w wykonaniu chóru "Cantiamo" ... [więcej]


UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl