Komunikaty Zarządu UTW

2014.02.11 Spotkanie organizacyjne kandydatów na kurs komputerowy.
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na kurs komputerowy. Kurs b?dzie trwa? 10 m-cy, zaj?cia 2x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Obowi?zuje udzia? w co najmniej 80% zaj?ciach oraz niewielka odp?atno??. W kursie... [więcej]

2014.02.11 Wyk?ad dr Krystyny Kuberskiej-Przekwas pt: . "Tkanka m?odo?ci . Jako?? i d?ugo?? naszego ?ycia"
Zapraszamy na wyk?ad dr Krystyny Kuberskiej-Przekwas i dr Teresy Bartnickiej pt: "Tkanka m?odo?ci . Jako?? i d?ugo?? naszego ?ycia" ... [więcej]


2014.02.08 Zapisy na wyjazd na basen i lektoraty
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na wyjazdy do M?awy na basen oraz lektorat j?zyka niemieckiego i angielskiego dla pocz?tkuj?cych. ... [więcej]

2014.02.08 Przyjmujemy zapisy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina
. Zapraszamy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina w dniach 18-22 maja 2014 r. Koszt ok. 550 z? od osoby. Zapisy i informacje Marian Odachowski. I rata /100... [więcej]


2014.02.08 Wycieczka do Paryza i zamków nad Loar?.
Nadal przyjmujemy zapisy ch?tnych na wycieczk?; Pary? i zamki nad Loar? od 9 do 14 wrze?nia 2014 r. Koszt ok 1960 z? od osoby. Zapisy i informacje Antoni Furtak. ... [więcej]

2014.02.06 Dyskusyjny Klub Ksiazki zaprasza
Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza 6 lutego o godz. 17.00 na spotkanie autorskie z Urszul? Dzenis w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce „Historia mojego ?ycia”. ... [więcej]


2014.01.31 Koncert Ballad Bu?ata Okud?awy
Miejski Dom Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Zapraszaj? 31 stycznia o godz 18,00 do Miejskiego Domu Kultury ... [więcej]

2014.01.28 zapisy ch?tnych na kurs podstawowy j?zyka angielskiego
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na kurs podstawowy j?zyka angielskiego. Kurs b?dzie trwa? 10 m-cy, zaj?cia 2x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Obowi?zuje udzia? w co... [więcej]


2014.01.27 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka j. Offenbacha "?ycie Paryskie"
Klub Mi?o?ników Teatru, Opery i Operetki zaprasza w dniu 27 stycznia o godz 9,00 do Miejskiego Domu Kultury na operetk? "?ycie Paryskie" J. Offenbacha. Wst?p wolny dla wszystkich mi?o?ników operetki.... [więcej]

2014.01.25 Zapisy ch?tnych na wycieczk? do Pary?a i zamków nad Loar?
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na wycieczk?; Pary? i zamki nad Loar? /6 dni/ w dniach 9 do 14 wrze?nia 2014 r. Koszt ok 1960z? od osoby. Zapisy w ka?dy czwartek podczas... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl