Komunikaty Zarządu UTW

2016.06.14 Wyk?ad Prorektora WSIiE W Olsztynie dr Tadeusza Pawlusa pt" Prakseologia jako nauka o sztuce ?ycia i sprawno?ci dzia?ania" po?aczony z uroczysto?ciami zako?czenia Roku Akademickiego 2015/2016 .
W dniu 14 czerwca o godz 10,00 zapraszamy do auli CKU na ul Polnej 11a na wyk?ad Prorektora WSIiE W Olsztynie dr Tadeusza Pawlusa pt" Prakseologia jako nauka o... [więcej]

2016.06.13 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Orfeusz w piekle" J. Offenbacha.
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 13 czerwca o godz 10,00 do Miejskiego Domu Kultury przy ul.Wolno?ci na ostatnie spotkanie w bie??cym roku akademickim przed przerw? wakacyjn?.... [więcej]


2016.06.12 Wycieczka do Warszawy
6 lipca KZERiI zaprasza na wycieczk? do Warszawy. W programie zwiedzanie Muzeum ?ydów Polskich i wystawy skarbów z „Titanica“. Zapisy i informacje w biurze przy... [więcej]

2016.06.11 DKK zaprasza na wycieczk? do Muzeum Micha?a Kajki w Ogródku
11 czerwca DKK zaprasza na wycieczk? do Muzeum Micha?a Kajki w Ogródku. W programie: zwiedzanie muzeum, promocja ksi??ki „Kierz ró?y”, catering z miejscowej kuchni. Koszt wycieczki: 80... [więcej]


2016.06.08 Sekcja fotograficzna
Zapraszam uczestników sekcji fotograficznej do udzia?u w zaj?ciach dnia 8 czerwca na godz. 10.00. Miejsce spotkania - salka konferencyjna nowego Domu Kultury przy ul Wolno?ci. Prosz? zabra? ze sob? swoje... [więcej]

2016.06.02 DKK zaprasza
2 czerwca o godz. 16,30 DKK zaprasza na ostatnie spotkanie w roku 2015/16. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??kami Erwina Kruka, laureata „Wawrzynu”, Nagrody Literackiej Warmii i... [więcej]


2016.05.31 Program wycieczki na suwalszczyzn? dla osób z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci.
Program wycieczki I Dzie? – 31.05.2016 – godz 9,00 – Wyjazd z Dzia?dowa – z placu przy zamku ... [więcej]

2016.05.31 Wycieczka rehabilitacyjno-integracyjna dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci.
Do 31 marca przyjmujemy kopie aktualnego orzeczenia oraz wp?aty 450 z? od osoby na wycieczk? rehabilitacyjno- turystyczno- integracyjn? dla s?uchaczy UTW z... [więcej]


2016.05.25 Sekcja fotograficzna
25 maja zapraszamy na zaj?cia sekcji fotograficznej w plenerze. Zbiórka o godzinie 10, Miejski Dom Kultury przy ul. Wolno?ci. ... [więcej]

2016.05.24 Wyk?ad dr Anety Omelan pt: Atrakcje turystyczne czyli czego to ludzie nie wymy?l? :)
Zapraszamy na wyk?ad otwarty dr Anety Omelan z UWM w Olsztynie pt Atrakcje turystyczne czyli czego to ludzie nie wymy?l?" który odb?dzie si? w dniu 24 maja o godz 10,00... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl