Komunikaty Zarządu UTW

2010.04.19 Wyjazd do Chorwacji - sprawy organizacyjne
Uczestnicy wycieczki na Chorwacj? proszeni s? o niezw?oczne dokonanie wp?aty ostatniej raty. Wyjazd nast?pi w dniu 5 maja o godz. 6,00 z dworca PKS w Dzia?dowie. ... [więcej]

2010.04.17 Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w ?ebie
Zarz?d UTW informuje o mo?liwo?ci wyjazdu na 14- dniowy turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do sanatorium uzdrowiskowego „Mazowsze” w ?ebie w terminie 17.04 –1.05.2010 roku. Koszt pobytu w pokoju 2-osobowym wynosi 1190... [więcej]


2010.03.16 mgr Franciszek Skibicki - wyk?ad nt "Dzia?dowo na starych pocztówkach:.
Zapraszamy na wyklad mgr Franciszka Skibickiego nt " Dzia?dowo na starych pocztówkach" który odb?dzie sie dnia 16.03. br w auli CKU na ul Polnej 11A. Pocz?tek wyk?adu o godz.10,00.... [więcej]

2010.02.24 Walne Zebranie Sprawozdawcze i wyk?ad Prof. dr hab. Janusza Hellera..
O godz. 9,30 zapraszamy wszystkich s?uchaczy Uniwersytetu,na Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW w Dzia?dowie w auli DCKU ul.Polna 11A. Po zebraniu wyk?ad prof.dr hab. Janusza Hellera pt: Polska... [więcej]


2010.02.19 Sekcja p?ywacka "Delfin" zaprasza na basen w M?awie
. ... [więcej]

2010.02.11 Zabawa karnawa?owa
Zarz?d UTW zaprasza na zabaw? karnawa?ow? 11 lutego o godz. 17,00 w restauracji „Wkra”. Koszt uczestnictwa 30 z? od osoby. Zapisy i wp?aty Kol. Jerzy D?browski. ... [więcej]


2010.02.05 Sekcja p?ywacka "Delfin" zaprasza na basen w M?awie
. ... [więcej]

2010.02.01 Spotkanie Sekcji bryd?a sportowego
Sekcja bryd?a sportowego zaprasza na spotkanie o godz.17,30 w sali Kameralnej MDK. ... [więcej]


2010.01.29 Wyjazd na wyst?p Zespo?u Piesni i Ta?ca "Mazowsze"
Przyjmujemy zapisy na wyjazd na wyst?p Zespo?u Pie?ni i Ta?ca "Mazowsze" w siedzibie Zespo?u w Karolinie . Wyjazd w dniu 29.01.2010 o godz 13,00 z parkingu k... [więcej]

2010.01.25 Zapisy na kurs komputerowy II stopnia
S? nadal wolne miejsca na kursie komputerowym II stopnia (dla zaawansowanych). Informacje i zapisy kol. Jerzy Giezek tel. 600-285-922 ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl