Komunikaty Zarządu UTW

2014.02.25 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera G.Dionizettiego "Maria Stuart"
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w dniu 10.02.2014 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury - w programie Opera G.Dionizettiego "Maria Stuart". Spotkanie otwarte... [więcej]

2014.02.24 Wyk?ad i Walne Zebranie Sprawozdawcze.
24 lutego o godz. 10,00 zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze cz?onków UTW w auli DCKU. Mi?dzy I i II terminem M. Odachowski przedstawi krótki wyk?ad: „Sk?d si? wzi?li w Dzia?dowie... [więcej]


2014.02.20 Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”.
20 lutego o godz. 17,00 zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”. Zapisy /cena 35 z?/ i informacje Jerzy D?browski.. ... [więcej]

2014.02.20 Zabawa Karnawa?owa - zapraszamy
20 lutego o godz. 17,00 zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”. Zapisy /cena 35 z?/ i informacje Jerzy D?browski i cz?onkowie Zarz?du na dy?urach w czwartki. ... [więcej]


2014.02.14 Wyjazd na koncert Walentynkowy
14 lutego zapraszamy na Koncert Walentynkowy; „Berlin, Broadway, Hollywood” do Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej w Olsztynie. Wyjazd nast?pi o godz. 17,00 z parkingu przy zamku. Zapisy /cena 70 z?/ i... [więcej]

2014.02.11 Spotkanie organizacyjne kandydatów na kurs komputerowy.
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na kurs komputerowy. Kurs b?dzie trwa? 10 m-cy, zaj?cia 2x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Obowi?zuje udzia? w co najmniej 80% zaj?ciach oraz niewielka odp?atno??. W kursie... [więcej]


2014.02.11 Wyk?ad dr Krystyny Kuberskiej-Przekwas pt: . "Tkanka m?odo?ci . Jako?? i d?ugo?? naszego ?ycia"
Zapraszamy na wyk?ad dr Krystyny Kuberskiej-Przekwas i dr Teresy Bartnickiej pt: "Tkanka m?odo?ci . Jako?? i d?ugo?? naszego ?ycia" ... [więcej]

2014.02.08 Zapisy na wyjazd na basen i lektoraty
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na wyjazdy do M?awy na basen oraz lektorat j?zyka niemieckiego i angielskiego dla pocz?tkuj?cych. ... [więcej]


2014.02.08 Przyjmujemy zapisy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina
. Zapraszamy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina w dniach 18-22 maja 2014 r. Koszt ok. 550 z? od osoby. Zapisy i informacje Marian Odachowski. I rata /100... [więcej]

2014.02.08 Wycieczka do Paryza i zamków nad Loar?.
Nadal przyjmujemy zapisy ch?tnych na wycieczk?; Pary? i zamki nad Loar? od 9 do 14 wrze?nia 2014 r. Koszt ok 1960 z? od osoby. Zapisy i informacje Antoni Furtak. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl