Komunikaty Zarządu UTW

2014.01.15 Wyjazd do Teatru Komedia na musical "Zorro".
3. W dniu 15 stycznia zapraszamy do Teatru Komedia na musical „Zorro”. Wyjazd nast?pi o godz. 13.00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2014.01.14 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera Richarda Wagnera "Lohengrin"
W dniu 14.01.2014 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kul;tury odb?dzie si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera Richarda Wagnera "Lohengrin" ... [więcej]


2014.01.13 Wyk?ad prof dr hab Elzbiety Kaczy?skiej
13 stycznia o godz 10.00 zapraszamy na wyk?ad prof. dr hab. El?biety Kaczy?skiej z WSI i E TWP w Olsztynie. ... [więcej]

2014.01.09 Dyskusyjny Klub Ksiazki zaprasza
1. Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza w dniu 9 stycznia o godz. 17.00 na spotkanie w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k?... [więcej]


2014.01.02 Jeste?my Organizacj? Po?ytku Publicznego! Nasz nr KRS: 0000239778
18 listopada 2013r S?d Rejonowy w Olsztynie nada? nam status i wpisa? na list? Organizacji Po?ytku Publicznego. Od stycznia 2014 roku b?dziemy uprawnieni do otrzymywania odpisu 1% podatku.... [więcej]

2014.01.02 W dniu 2 stycznia 2014 biuro UTW b?dzie nieczynne.
W dniu 2 stycznia 2014 biuro UTW b?dzie nieczynne. ... [więcej]


2013.12.24 ?yczenia dla Cz?onków i sympatyków UTW
Wszystkim cz?onkom i sympatykom naszego UTW ciep?e i serdeczne ?yczenia ?wi?teczne oraz noworoczne sk?ada Zarz?d ... [więcej]

2013.12.20 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka” w Ciechocinku w dniach 3-17 lub 18-31 stycznia 2014 roku. Cena 1180 z?. Zapisy i informacje Kol. Zenobia Bartnicka tel. 668 990... [więcej]


2013.12.16 Spotkanie op?atkowe i koncert kol?d
Po wyk?adzie o godz 10 odb?dzie si? spotkanie op?atkowe i koncert kol?d. Zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków UTW. ... [więcej]

2013.12.16 Wyk?ad dr K Bia?obrzeskiej - Potrzeby ludzi starszych - mi?dzy teori? i praktyk?."
16 grudnia o godz. 10.00 zapraszamy na wyk?ad dr Katarzyny Bia?obrzeskiej /UWM/ „Potrzeby ludzi starszych – mi?dzy teori? i praktyk?”. Po wyk?adzie spotkanie op?atkowe i koncert kol?d.... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl