Komunikaty Zarządu UTW

2014.03.10 Spotkanie Kluby Mi?osników Opery i Operetki w programie opera "Dziewica z jeziora" G. Rossiniego
Zapraszamy Mi?o?ników opery na Spotkanie Kluby Mi?osników Opery i Operetki w programie opera "Dziewica z jeziora" G. Rossiniego. Spotkanie w dniu 10 marca o godz 9,00 w ma?ej... [więcej]

2014.03.07 Zarz?d poszukuje wolontariuszy i cz?onków zespo?u redakcyjnego gazetki UTW.
Zarz?d poszukuje wolontariuszy – nauczycieli do sekcji Caritas oraz redaktora naczelnego i cz?onków zespo?u redakcyjnego do gazetki UTW. Zg?oszenia w ka?dy czwartek na dy?urach. ... [więcej]


2014.03.06 Wycieczka do Pary?a - Odwo?ana!
Z braku ch?tnych wycieczka Pary? i zamki nad Loar? zostaje odwo?ana. ... [więcej]

2014.02.26 Zapisy na basen, kurs komputerowy i lektorat j niemieckiego
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na wyjazdy do M?awy na basen oraz lektorat j?zyka niemieckiego i kurs komputerowy dla pocz?tkuj?cych. Jerzy Giezek ... [więcej]


2014.02.26 Wycieczka na Ziemi? Lubuska i do berlina. Zapisy chetnych na wyjazd.
Zapraszamy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina w dniach 18-22 maja 2014 r. Koszt ok. 550 z? od osoby. Zapisy i informacje Marian Odachowski. I rata /100 z?/... [więcej]

2014.02.26 Koncert kwartetu "Les Femmes pt: "Wno,kobiety i ?piew"
28 marca o godz 18,00 w Miejskim Domu Kultury wyst?pi kwartet "Les Femmes" w programie pt: "Wino, kobiety i ?piew" Zapraszamy... [więcej]


2014.02.25 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera G.Dionizettiego "Maria Stuart"
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w dniu 10.02.2014 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury - w programie Opera G.Dionizettiego "Maria Stuart". Spotkanie otwarte... [więcej]

2014.02.24 Wyk?ad i Walne Zebranie Sprawozdawcze.
24 lutego o godz. 10,00 zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze cz?onków UTW w auli DCKU. Mi?dzy I i II terminem M. Odachowski przedstawi krótki wyk?ad: „Sk?d si? wzi?li w Dzia?dowie... [więcej]


2014.02.20 Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”.
20 lutego o godz. 17,00 zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”. Zapisy /cena 35 z?/ i informacje Jerzy D?browski.. ... [więcej]

2014.02.20 Zabawa Karnawa?owa - zapraszamy
20 lutego o godz. 17,00 zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”. Zapisy /cena 35 z?/ i informacje Jerzy D?browski i cz?onkowie Zarz?du na dy?urach w czwartki. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl