Komunikaty Zarządu UTW

2014.03.28 Koncert kwartetu "Les Femmes" pt: "Wino, Kobiety i ?piew" w MDK
28 marca o godz 18,00 w Miejskim Domu Kultury wyst?pi s?awny ju? kwartet "Les Femmes" w programie pt: "Wino,Kobiety i ?piew" Zapraszamy wszystkich mi?o?ników muzyki klasycznej w najlepszym... [więcej]

2014.03.27 Sekcja Nordic Walking zaprasza na wspó?ne spacery.
Sekcja Nordic Walking zaprasza na wspólne spacery w poniedzia?ki, ?rody i pi?tki o godz. 9.00. Zbiórka na skrzy?owaniu ul. Olszty?skiej i Przemys?owej k. dawnego basenu. ... [więcej]


2014.03.26 Wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakl Klub kawalerów
Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni w dniu 26 marca na musical komediowy wg sztuki Micha?a Ba?uckiego "Klub Kawalerów" nast?pi z parkingu przed zamkiem o godz 14,00 ... [więcej]

2014.03.26 Wyjazd do Teatru Muzycznego na komedi? "Klub Kawalerów"- bilety juz wyczerpane!!!
Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni w dniu 26 marca na musical komediowy wg sztuki Micha?a Ba?uckiego "Klub Kawalerów". z parkingu przed zamkiem o godz 14,00 ... [więcej]


2014.03.19 Spotkanie Zarzadu z Opiekunami Sekcji.
19 marca o godz. 10.00 w sali narad starostwa powiatowego odb?dzie si? spotkanie przedstawicieli Zarz?du UTW z kierownikami i opiekunami sekcji. Zapraszamy wszystkich opiekunów sekcji UTW. ... [więcej]

2014.03.11 Wyk?ad p. mgr Henryki Ko?aszewskiej - Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem
Wyk?ad otwarty p. mgr Henryki Ko?aszewskiej - "Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem" w auli CKU na ul Polnej 11a. Zapraszamy wszystkich mieszka?ców Dzia?dowa. ... [więcej]


2014.03.10 Spotkanie Kluby Mi?osników Opery i Operetki w programie opera "Dziewica z jeziora" G. Rossiniego
Zapraszamy Mi?o?ników opery na Spotkanie Kluby Mi?osników Opery i Operetki w programie opera "Dziewica z jeziora" G. Rossiniego. Spotkanie w dniu 10 marca o godz 9,00 w ma?ej... [więcej]

2014.03.07 Zarz?d poszukuje wolontariuszy i cz?onków zespo?u redakcyjnego gazetki UTW.
Zarz?d poszukuje wolontariuszy – nauczycieli do sekcji Caritas oraz redaktora naczelnego i cz?onków zespo?u redakcyjnego do gazetki UTW. Zg?oszenia w ka?dy czwartek na dy?urach. ... [więcej]


2014.03.06 Wycieczka do Pary?a - Odwo?ana!
Z braku ch?tnych wycieczka Pary? i zamki nad Loar? zostaje odwo?ana. ... [więcej]

2014.02.26 Zapisy na basen, kurs komputerowy i lektorat j niemieckiego
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na wyjazdy do M?awy na basen oraz lektorat j?zyka niemieckiego i kurs komputerowy dla pocz?tkuj?cych. Jerzy Giezek ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl