Komunikaty Zarządu UTW

2016.02.24 Apel do czlonków i sympatyków UTW
Apeluj? do wszystkich cz?onków i sympatyków UTW w Dzia?dowie o terminowe regulowanie sk?adek cz?onkowskich oraz przekazanie 1% swojego... [więcej]

2016.02.23 Do wszystkich cz?onków UTW - Zawiadomienie
Zarz?d Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie zwo?uje Walne Zebranie Sprawozdawcze Cz?onków UTW w dniu 23 lutego 2016r ... [więcej]


2016.02.23 Wyk?ad nt " Bezpiecze?stwo Osób starszych" i WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
23 lutego o godz 10,00 spotkanie z oficerem Policji i wyk?ad nt Bezpiecze?stwa osób starszych . Po wyk?adzie Walne Zebranie sprawozdawcze z dzia?alno?ci UTW za okres od lutego 2015 do... [więcej]

2016.02.22 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Symplicjusz" Johanna Straussa
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 22 lutego 2016 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w MDK przy ul Wolno?ci na spektakl na operetkowy pt: "Symplicjusz"... [więcej]


2016.02.20 I Zimowe Mistrzostwa Nordic Walking oraz Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
20 lutego zapraszamy na I Zimowe Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar wójta Gminy I?owo-Osada. Trasa 5 km, teren ?rednio trudny wokó? zalewu Ruda. Obowi?zuje... [więcej]

2016.02.11 DKK zaprasza
11 lutego o godz, 16,30 Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza na spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Ruty Sepetys „Szare ?niegi Syberii”. ... [więcej]


2016.02.11 DKK zaprasza
11 lutego o godz, 16,30 Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza na spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Ruty... [więcej]

2016.02.10 Spotkanie Sekcji Fotograficznej
10 lutego o godz. 13,00 Sekcja Fotograficzna zaprasza na spotkanie swoich czo?onków i sympatyków do sali konferencyjnej w MDK. ... [więcej]


2016.02.10 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne
Zapraszamy do Sanatorium Uzdrowiskowego „Krystynka” w Ciechocinku na turnusy rehabilitacyjne: 7 dni 10.02.-17.02.2016 r. - 630 z? grupa min. 10 osób /pojedynczo... [więcej]

2016.02.09 Wyk?ad dr El?biety Brandt pt: "?ywienie - porady praktyczne chocia? niepopularne"
Zapraszamy w dniu 9 lutego o godz 10,00 do auli CKU przy ul Polnej 11a na wyk?ad pt: " "?ywienie - porady praktyczne chocia? niepopularne" który wyg?osi dr El?bieta Brandt... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl