Komunikaty Zarządu UTW

2014.01.31 Koncert Ballad Bu?ata Okud?awy
Miejski Dom Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Zapraszaj? 31 stycznia o godz 18,00 do Miejskiego Domu Kultury ... [więcej]

2014.01.28 zapisy ch?tnych na kurs podstawowy j?zyka angielskiego
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na kurs podstawowy j?zyka angielskiego. Kurs b?dzie trwa? 10 m-cy, zaj?cia 2x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Obowi?zuje udzia? w co... [więcej]


2014.01.27 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka j. Offenbacha "?ycie Paryskie"
Klub Mi?o?ników Teatru, Opery i Operetki zaprasza w dniu 27 stycznia o godz 9,00 do Miejskiego Domu Kultury na operetk? "?ycie Paryskie" J. Offenbacha. Wst?p wolny dla wszystkich mi?o?ników operetki.... [więcej]

2014.01.25 Zapisy ch?tnych na wycieczk? do Pary?a i zamków nad Loar?
Przyjmujemy zapisy ch?tnych na wycieczk?; Pary? i zamki nad Loar? /6 dni/ w dniach 9 do 14 wrze?nia 2014 r. Koszt ok 1960z? od osoby. Zapisy w ka?dy czwartek podczas... [więcej]


2014.01.20 Zapisy na kursy jezykowe i wyjazd na basen
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na wyjazdy do M?awy na basen oraz lektorat j?zyka niemieckiego i angielskiego dla pocz?tkuj?cych. ... [więcej]

2014.01.20 Koncert walentynkowy w Filharmonii
14 lutego zapraszamy na Koncert Walentynkowy; „Berlin, Broadway, Hollywood” do Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej w Olsztynie. Wyjazd nast?pi o godz. 17,00 z parkingu przy zamku. Zapisy /cena 70 z?/ i... [więcej]


2014.01.15 Wyjazd do Teatru Komedia na musical "Zorro".
3. W dniu 15 stycznia zapraszamy do Teatru Komedia na musical „Zorro”. Wyjazd nast?pi o godz. 13.00 z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2014.01.14 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera Richarda Wagnera "Lohengrin"
W dniu 14.01.2014 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kul;tury odb?dzie si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera Richarda Wagnera "Lohengrin" ... [więcej]


2014.01.13 Wyk?ad prof dr hab Elzbiety Kaczy?skiej
13 stycznia o godz 10.00 zapraszamy na wyk?ad prof. dr hab. El?biety Kaczy?skiej z WSI i E TWP w Olsztynie. ... [więcej]

2014.01.09 Dyskusyjny Klub Ksiazki zaprasza
1. Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza w dniu 9 stycznia o godz. 17.00 na spotkanie w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k?... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl