Komunikaty Zarządu UTW

2015.02.09 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Wolny Strzelec" Karla M Webera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Wolny Strzelec" Karla M Webera w dniu 9 lutego o godz 10,00 w ma?ej sali widowiskowej Starego Domu Kultury. ... [więcej]

2015.02.07 Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/
Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/ po??czon? z pielgrzymk? na Lednic? dla seniorów 5 wrze?nia. Termin wycieczki: 2-6 wrze?nia, koszt ok. 500 z? osoba.... [więcej]


2015.02.06 Uwaga melomani! Planowany wyjazd na koncert do filharmonii 6 lutego zosta? odwo?any.
Uwaga melomani! Planowany wyjazd na koncert do filharmonii 6 lutego zosta? odwo?any. Osoby zapisane otrzymaj? zwrot pieni?dzy lub maj? pierwsze?stwo w zapisie na ... [więcej]

2015.02.05 DKK zaperasza
5 lutego o godz. 16,30 DKK zaprasza na kolejne spotkanie w siedzibie MBP ul. Wolno?? 64. Omawia? b?dziemy ksi??ki: „Uk?ad nerwowy” Agnieszki Gil oraz... [więcej]


2015.01.30 Z braku ch?tnych rezygnujemy z wycieczki na Bia?oru?. Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/
Z braku ch?tnych rezygnujemy z wycieczki na Bia?oru?. Przyjmujemy zapisy na wycieczk? Piastowskim szlakiem /Pozna? i okolice/ po??czon? z pielgrzymk? na Lednic? dla seniorów 5... [więcej]

2015.01.26 Wyjazd do filharmonii warmi?sko-mazurskiej na spektakl teatralny ;Biznes; John Chapman i Jeremy Lloyd.
26 stycznia 2015 r. o godz. 16,00 z parkingu przy bazarze nast?pi wyjazd do filharmonii warmi?sko-mazurskiej na spektakl teatralny „Biznes” John Chapmana i Jeremy... [więcej]


2015.01.26 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Operetk? "Gondolierzy" A.Suliwana.
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Operetk? "Gondolierzy " Artura Suliwana w dniu 26.01.2015 o godz 11,00 w ma?ej sali "starego" Domu Kultury Spotkanie otwarte -... [więcej]

2015.01.20 Wycieczka na Bia?oru? - zapisy ch?tnych.
W dniach 10 -14 wrze?nia planowana jest 5 dniowa wycieczka na Bia?oru?. Koszt ok. 1100 z? od osoby. Potrzebny jest paszport. Wst?pne zapisy przyjmuj? cz?onkowie zarz?du na dy?urach, pierwsza... [więcej]


2015.01.13 Wyk?ad prof dr hab Zbigniewa Szwejkowskiego z UWM w Olsztynie.
W dniu 13 stycznia 2015 r zapraszamy na wyk?ad Prof dr hab Zbigniewa Szwejkowskiego pt: "Zrównowa?ony rozwój szans? przetrwania wspó?czesnej cywilizacji." Wyk?ad odb?dzie si? w auli CKU... [więcej]

2015.01.12 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Otello" Giuseppe Verdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Oper? "Otello" Giuseppe Verdiego w dniu 12.01.2015 o godz 11,00 w ma?ej sali "starego" Domu Kultury Spotkanie otwarte - zapraszamy... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl