Komunikaty Zarządu UTW

2013.04.11 Zaj?cia lektoratu j?zyka rosyjskiego
11 kwietnia o godz. 10.00 w ?wietlicy PCK ul. Ksi??odworska 23 odb?d? si? pierwsze zaj?cia lektoratu j?zyka rosyjskiego ... [więcej]

2013.04.10 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Nadal rzyjmujemy zapisy na 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii - Wiede? i W?gier - Budapeszt w dniach 3 - 7 wrze?nia 2013 r. Pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem o... [więcej]


2013.04.08 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Orfeusz w piekle" J.Offenbacha.
W dniu 8 kwietnia o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Orfeusz w piekle" J.Offenbacha. Zapraszamy... [więcej]

2013.04.07 Wycieczki: Roztocze, Chorwacja, Wiede? - wolne miejsca
Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczki; na Roztocze w dniach 6-10 maja /Uwaga. Zmiana terminu. Ostateczny termin wp?at do 26 kwietnia/, Chorwacj? 9-20 czerwca oraz do Wiednia i... [więcej]


2013.04.07 Zapisy na zajecia taneczne zumby
Zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach Zumby, które odbywaj? si? w si?owni „U Jacka” we wtorki i czwartki o godz. 12.00. Koszt karnetu 48 z? za 8 spotka?, pojedyncze wej?cie 10... [więcej]

2013.03.25 Zapisy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe
2. Zapraszamy do skorzystania z oferty turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Zapisy i informacje Kol. Zenobia Bartnicka. - Kompleks Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Marzenie”w Zakopanem 17-30.04.2013... [więcej]


2013.03.23 Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny
23 marca zapraszamy na Jarmark Wielkanocny w „Garncarskiej Wiosce” - Kamionka k. Nidzicy. Koszt transportu 10 z? od osoby. Zapisy i wp?aty do 15 marca przyjmuje Kol. Wies?awa Chojnacka.... [więcej]

2013.03.18 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Opowie?ci Hoffmana" J.Offenbacha
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 18.03.2013r o godz 9,00 do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W programie opera "Opowie?ci Hoffmana " J. Offenbacha. ... [więcej]


2013.03.15 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 15 lutego oraz 1 i 15 marca z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2013.03.14 Spotkanie autorskie z Katarzyn? Ostrowsk?- Biernack?
14 marca o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie autorskie z Katarzyn? Ostrowsk? – Biernack?. Spotkanie odb?dzie si? w Pa?stwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta w Dzia?dowie. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl