Komunikaty Zarządu UTW

2013.04.19 Festiwal im Jana Kiepury w Olsztynie -19.kwietnia
1. Zarz?d UTW planuje zorganizowa? wyjazd na Europejski Festiwal im. Jana Kiepury, który odb?dzie si? 19 kwietnia o godz. 19.00 w Hali Uranii w Olsztynie. W programie najpi?kniejsze arie operowe,... [więcej]

2013.04.15 Wyk?ad pt "Ogrody ?wiata od wieków po czasy dzisiejsze"
15 kwietnia, o godz. 10,00 , w DCKU przy ul.Polnej - zapraszamy na wyk?ad z historii sztuki ogrodniczej od czasów p.n.e. do czasów wspó?czesnych ,po??czony z prezentacja zdj?? z najpi?kniejszych... [więcej]


2013.04.12 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Wyjazdy na basen w M?awie planowane s? w dniu 12 i 26 kwietnia. ... [więcej]

2013.04.12 Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do filharmonii warmi?sko-mazurskiej w Olsztynie dniu 12 kwietnia. W programie wielkie koncerty fortepianowe: Brahms i Beethoven. Zapisy i informacje Kol. Jadwiga Smó?ka.Wyjazd z parkingu przy... [więcej]


2013.04.11 DKK - Spotkanie Klubowe
Spotkanie DKK odb?dzie si? 11 kwietnia o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Marii Ulatowskiej „Sosnowe dziedzictwo”. ... [więcej]

2013.04.11 Zaj?cia lektoratu j?zyka rosyjskiego
11 kwietnia o godz. 10.00 w ?wietlicy PCK ul. Ksi??odworska 23 odb?d? si? pierwsze zaj?cia lektoratu j?zyka rosyjskiego ... [więcej]


2013.04.10 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Nadal rzyjmujemy zapisy na 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii - Wiede? i W?gier - Budapeszt w dniach 3 - 7 wrze?nia 2013 r. Pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem o... [więcej]

2013.04.08 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Orfeusz w piekle" J.Offenbacha.
W dniu 8 kwietnia o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Orfeusz w piekle" J.Offenbacha. Zapraszamy... [więcej]


2013.04.07 Wycieczki: Roztocze, Chorwacja, Wiede? - wolne miejsca
Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczki; na Roztocze w dniach 6-10 maja /Uwaga. Zmiana terminu. Ostateczny termin wp?at do 26 kwietnia/, Chorwacj? 9-20 czerwca oraz do Wiednia i... [więcej]

2013.04.07 Zapisy na zajecia taneczne zumby
Zapraszamy do udzia?u w zaj?ciach Zumby, które odbywaj? si? w si?owni „U Jacka” we wtorki i czwartki o godz. 12.00. Koszt karnetu 48 z? za 8 spotka?, pojedyncze wej?cie 10... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl