Komunikaty Zarządu UTW

2018.03.22 godz 7,30 z pod marketu RAST - Wyjazd na Warsztaty Naukowe w UWM w Olsztynie
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]

2018.03.19 Wydarzenie artystyczne! - Musical "Jesus Christ Soperstar" w MDK
Klub Mi?o?ników Opery i operetki zaprasza na musical "Jesus Christ Superstar" w dniu 19 marca o godz 10,00. w MDK przy ul Wolnosci 64 (ma?a sala widowiskowa.) Spotkanie otwarte.... [więcej]


2018.03.12 Wyk?ad p dr Jolanty Szwalbe pt: "Rozwijaj si? póki si? i czasu"
W dniu 12 marca o godz 10,00 zapraszamy do auli CKU przy ul.Polnej 11a na wyk?ad p dr Jolanty Szwalbe pt: "Rozwijaj si? póki si? i czasu" Wyk?ad... [więcej]

2018.02.26 Walne Zebranie Zprawozdawczo-Wyborcze . Proponowany Porz?dek obrad.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 26.02.2018 r. Proponowany porz?dek obrad : 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodnicz?cego... [więcej]


2018.02.26 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz?onków UTW
W dniu 26 lutego 2018 r o godz 9,45 -I termin i 10,15 II termin odbedzie sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Obecno?? cz?onków UTW obowi?zkowa. ... [więcej]

2018.02.10 GCK w P?osnicy zaprasza na spektakl : Na mi?o?? nigdy nie jest za pó?no"
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w P?o?nica zaprasza 10 lutego o godz. 18,00 do sali OSP /wst?p wolny/ na spektakl: „Na mi?o?? nigdy... [więcej]


2018.02.08 Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow?.
8 lutego o godz. 17,00 zapraszamy na tradycyjn? zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Przedzamcze”. Koszt 40 z? od osoby. Zapisy i wp?aty: Kol. Jerzy D?browski oraz cz?onkowie Zarz?du podczas... [więcej]

2018.02.05 Zapraszamy na wyk?ad dot profilaktyki uzale?nie?. Przed wyk?adem b?d? rozdawane materia?y sprawozdawcze.
.4. 5 lutego o godz. 10,00 zapraszamy do auli DCKU na wyk?ad dot. profilaktyki uzale?nie?, który poprowadz?: mgr Elzbieta Michalak i mgr Rados?aw Gruss.... [więcej]


2018.02.01 DKK zaprasza
1. Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza 1 lutego o godz. 16,30 na kolejne spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Henning Mankell, W?oskie buty. ... [więcej]

2018.01.22 Klub Mi?o?ników Opery zaprasza na spektakl operowy pt;" Opowie?ci Hoffmana " J. Offenabacha
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operowy pt" "Opowie?ci Hoffmana" J. Offenbacha a w dniu 22 stycznia 2018 r o godz 10,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK przy... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl