Komunikaty Zarządu UTW

2018.04.23 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "Skrzypek na dachu"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na musical "Skrzypek na dachu"w dniu 23 kwietnia 2018 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury przy ul Wolno?ci... [więcej]

2018.04.21 Zapisy na wyci?czke do ?odzi i okolic w dniach 4-6 maj 2018 r.
Przyjmujemy zapisy na wycieczk? do ?odzi i okolic w terminie 4-6 maj 2018 r. W programie - Spektakl operetkowy w Teatrze Wielkim. Zwiedzanie ?odzi i okolic .... [więcej]


2018.04.16 Zapraszamy na wyk?ad Prof dr hab A. Gugo?ka z UWM w Olsztynie do auli CKU godz 10,00
W dniu 16.04.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad prof.dr hab A Gugo?ka pt: Zwierz?ta towarzysz?ce i amatorskie w ?yciu cz?owieka . Wyk?ad odb?dzie si w... [więcej]

2018.04.12 7,30 wyjazd na Warsztaty naukowe z UWM w Olsztynie w dniu 12.04.2018 z przed marketu RAST
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]


2018.04.09 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "KOTY" A.Lloyda Webera
Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "KOTY" A.Lloyda Webera w dniu 9 kwietnia o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury przy ul Wolnosci 64... [więcej]

2018.03.22 godz 7,30 z pod marketu RAST - Wyjazd na Warsztaty Naukowe w UWM w Olsztynie
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]


2018.03.19 Wydarzenie artystyczne! - Musical "Jesus Christ Soperstar" w MDK
Klub Mi?o?ników Opery i operetki zaprasza na musical "Jesus Christ Superstar" w dniu 19 marca o godz 10,00. w MDK przy ul Wolnosci 64 (ma?a sala widowiskowa.) Spotkanie otwarte.... [więcej]

2018.03.12 Wyk?ad p dr Jolanty Szwalbe pt: "Rozwijaj si? póki si? i czasu"
W dniu 12 marca o godz 10,00 zapraszamy do auli CKU przy ul.Polnej 11a na wyk?ad p dr Jolanty Szwalbe pt: "Rozwijaj si? póki si? i czasu" Wyk?ad... [więcej]


2018.02.26 Walne Zebranie Zprawozdawczo-Wyborcze . Proponowany Porz?dek obrad.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 26.02.2018 r. Proponowany porz?dek obrad : 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodnicz?cego... [więcej]

2018.02.26 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz?onków UTW
W dniu 26 lutego 2018 r o godz 9,45 -I termin i 10,15 II termin odbedzie sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Obecno?? cz?onków UTW obowi?zkowa. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl