Komunikaty Zarządu UTW

2012.10.02 Rabat na lekarstwa dla cz?onków UTW
Apteka „Pod Or?em” na Pl. Mickiewicza oferuje cz?onkom UTW 10% rabatu na leki pe?nop?atne. ... [więcej]

2012.10.02 Apel o wsparcie PCK
Apelujemy do wszystkich s?uchaczy UTW o wsparcie dzia?dowskiego PCK. Najpilniejsze potrzeby to obecnie ciep?a odzie? i buty dla m??czyzn oraz sprawna pralka i suszarka. ... [więcej]


2012.10.02 Zapisy na zajecia taneczne zumby
Przyjmujemy zapisy na zumb? - taniec z po??czeniem rytmów latynoameryka?skich i fitness. Zaj?cia b?d? odbywa?y si? 2-3 razy w tygodniu w si?owni „U Jacka”.... [więcej]

2012.10.02 Wycieczka na ?l?sk Cieszy?ski
Sekcja Krajoznawczo-Turystyczna zaprasza na wycieczk? na ?l?sk Cieszy?ski w dniach 17-21 pa?dziernika. Koszt wycieczki ok. 500 z?. Zapisy do 30 wrze?nia i informacje Marian... [więcej]


2012.09.30 Wycieczka na ?l?sk Cieszynki
TMZD i UTW organizuj? wycieczk? na ?l?sk Cieszy?ski w dniach 17-21 pa?dziernika. Koszt wycieczki ok. 500 z?. Zapisy do 30 wrze?nia i informacje Kol.... [więcej]

2012.09.28 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazdy 28 wrze?nia oraz 12 i 26 pa?dziernika. ... [więcej]


2012.09.27 DKK - Spotkania Klubowe i autorskie
Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza swoich cz?onków i sympatyków na spotkanie z autork? ksi??ek Mari? Ulatowsk? w dniu 27 wrze?nia o godz. 17.00 w Szkole Muzycznej. 4 pa?dziernika o... [więcej]

2012.09.20 Wznowienie dy?urów czwartkowych
20 wrze?nia w godz. 10.00 – 13.00 wznawiamy czwartkowe dy?ury cz?onków Zarz?du UTW w biurze w budynku Starostwa Powiatowego. Zarzad ... [więcej]


2012.09.19 Burmistrz Miasta oraz MOSiR zapraszaj? na spartakiad? dla seniorów
2. Burmistrz Miasta oraz MOSiR zapraszaj? na spartakiad? dla seniorów w dniu 19 wrze?nia o godz. 11.00 na stadionie. ... [więcej]

2012.09.16 Oferta Apteki "Pod Or?em" dla cz?onków UTW
Apteka „Pod Or?em” na Pl. Mickiewicza oferuje cz?onkom UTW 10% rabatu na leki pe?nop?atne. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl