Komunikaty Zarządu UTW

2012.04.20 Wycieczka w Góry ?wietokrzyskie. Prosba o uzupe?nienie wp?at.
Uczestników wycieczki w Góry ?wi?tokrzyskie prosimy o uzupe?nienie wp?at najpó?niej do 30 kwietnia. Wp?aty przyjmuj? Kol. Jerzy D?browski i Kol. Jerzy Giezek oraz... [więcej]

2012.04.16 Koncert kwartetu "Les Femmes" w sali MDK
W ramach obchodów Roku UTW i Konferencji temu po?wi?conej w sali MDK w dniu 16.04 o godz 17,00 odb?dzie si? koncert kwartetu wokalnego "Les Femmes". Utwory klasycznej muzyki operetkowej wykonuj?... [więcej]


2012.04.16 Wyk?ad Prof dr hab Jana Trempa?y: " U progu rewolucji ludzi starzejacych si?"
w Dniu 16.04 w auli D CKU przy ul Polnej 11a w czasie Konferencji UTW Warmii i Mazur odb?dzie si? wyk?ad Prof dr hab Jana Trempa?y: " U progu... [więcej]

2012.04.16 Konferencja UTW Warmii i Mazur .
Z okazji Roku UTW oraz Europejskiego Roku Aktywno?ci seniorów i wspó?pracy mi?dzypokoleniowej _ UTW w Dzia?dowie wspólnie z Porozumieniem UTW Warmii i Mazur organizuje w dniach 16-17 kwietnia 2012r. Konferencje... [więcej]


2012.04.13 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen - wyjazd do M?awy w dniu 30 marca oraz 13 i 27 kwietnia. ... [więcej]

2012.04.08 Najserdeczniejsze ?yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t Wielkiej Nocy,
Najserdeczniejsze ?yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, ... [więcej]


2012.03.30 Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na wyjazd do M?awy 30 marca ... [więcej]

2012.03.27 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki
27 marca o godz. 9.00 w sali muzycznej MDK odb?dzie si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru Opery i Operetki. W# programie operetki Arthura Sulivana "HMS Pinafore" i "W... [więcej]


2012.03.25 12 kwietnia o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK.
12 kwietnia o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK. Przedmiotem dyskusji b?dzie ksi??ka Alana Bennetta „Czytelniczka znakomita” ... [więcej]

2012.03.16 Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na wyjazd do M?awy 16 i 30 marca ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl