Komunikaty Zarządu UTW

2012.08.11 Festiwal Kultury Kresowej
Wyjazd do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej nast?pi w dniu 11 sierpnia o godz. 13.30 z parkingu przy zamku. S? jeszcze 3 wolne miejsca.... [więcej]

2012.08.11 Zapraszamy na Festiwal Kultury Kresowej w Mr?gowie.
W dniu 11 sierpnia zapraszamy na Festiwal Kultury Kresowej w Mr?gowie. Koszt wynosi 70 z? od osoby. Zapisy i wp?aty przyjmuje Kol. ... [więcej]


2012.07.28 Wyjazd na Picnic Country w Mragowie
W dniu 28 lipca planujemy wyjazd do Mr?gowa na Piknik Country. Wst?pny koszt imprezy wynosi 150 z? od osoby. Zapisy przyjmuje Kol. Wies?awa Chojnacka oraz cz?onkowie Zarz?du... [więcej]

2012.07.10 Rajd pieszy: Tradycja i kultura Dzia?dowszczyzny
Burmistrz Miasta Dzia?dowo Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej Uniwersytet Trzeciego Wieku Z A P R A S Z A J ? ... [więcej]


2012.06.22 . Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 22 czerwca.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 22 czerwca. ... [więcej]

2012.06.18 Zakonczenie Roku Akademickiego 2011/2012
W dniu 18 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy do Komornik na wyk?ad prof. M. Strzeleckiego "?wiat warto?ci wspó?czesnych idei politycznych". Po wyk?adzie zako?czenie roku akademickiego... [więcej]


2012.06.18 Wyk?ad - prof. M. Strzelecki "?wiat warto?ci wspó?czesnych idei politycznych".
18.06 o godz 10,00 prof. M. Strzelecki w sali w Komornikach wyg?osi wyk?ad pt: "?wiat warto?ci wspó?czesnych idei politycznych". Po wyk?adzie uroczyste zako?czenie Roku Akademickiego 2011/2012 ... [więcej]

2012.06.14 14 czerwca o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK
14 czerwca o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK. Przedmiotem dyskusji b?dzie ksi??ka Javiera Moro „ Hinduska mi?o??”.... [więcej]


2012.06.12 Spektakl teatralny „Igraszki z diab?em”
12 czerwca o godz. 11.00 zapraszamy do MDK na spektakl teatralny „Igraszki z diab?em”. Wst?p wolny ... [więcej]

2012.06.11 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Aida" Giuseppe Verdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na ostatnie w roku akademickim 2011/2012 spotkanie Klubu. W programie opere Giuseppe Verdiego "Aida". ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl