Komunikaty Zarządu UTW

2018.06.11 Zapraszamy na wieczorek integracyjny z okazji zako?czenia Roku Akademickiego
Zarz?d UTW zaprasza ch?tnych na wieczorek integracyjny o godz 17,00 do restauracji Przedzamcze. . Zapisy i wp?aty w wysoko?ci 45 z? od osoby przyjmuj? dy?urni na dyzurach czwartkowych. ... [więcej]

2018.06.11 W dniu 11.06.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad Dr A. Ma?yski z UWM w Olsztynie, po wyk?adzie uroczysto?? zako?czenia Roku Akademickiego 2017/2018
W dniu 11.06 .2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad dr T. Ma?yski z Katedry Wychowania UWM w Olsztynie pt: Mi?dzypokoleniowy przekaz warto?ci. Wyk?ad odb?dzie si? w... [więcej]


2018.06.07 7,30 wyjazd na Warsztaty naukowe z UWM w Olsztynie w dniu 07.06.2018 z przed marketu RAST
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]

2018.06.04 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Wiede?ska krew" Johana Straussa
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? Johana Strassa "Wiede?ska krew" do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury przy ul Wolnosci 64 . Pocz?tek godz 10,00. ... [więcej]


2018.05.27 Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na marsz Nordic Walking - "Marsz po zdrowie"
Do 17 maja Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na marsz Nordic Walking organizowany przez MOSiR w Nowym Mie?cie Lubawskim. ... [więcej]

2018.05.24 7,30 wyjazd na Warsztaty naukowe z UWM w Olsztynie w dniu 24.05.2018 z przed marketu RAST
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]


2018.05.14 W dniu 14.05.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad dr hab J. Pawluczuka z UWM w Olsztynie
W dniu 14.05.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad dr hab. J. Pawluczuka pt: Mokrad?a cud natury- funkcje mokrade? w ?rodowisku i ?yciu cz?owieka w uj?ciu historycznym i obecnie oraz... [więcej]

2018.05.12 Wyjazd na Ogólnopolski Marsz Nordic Walking w Nowym Mie?cie Lubawskim - godz 8,00
12 maja zapraszamy do udzia?u w VI Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking studentów UTW 2018. Marsz odb?dzie si? w Nowym Mie?cie Lub. wspólnie ze s?uchaczami UTW Nowe Miasto ... [więcej]


2018.04.26 Sekcja rowerowa zaprasza na spotkania w ka?dy wtorek o godz 17,15
Sekcja rowerowa zaprasza na spotkania w ka?dy wtorek o godz 17,15 - zbiórka przy zbiegu ulic Olszty?skiej i Przemys?owej. ... [więcej]

2018.04.26 Sekcja Gimnastyczna zaprasza na kolejne spotkania w nw terminach.
Sekcja Gimnastyczna zaprasza na kolejne spotkania w sali gimnastycznej ZSZ przy ul Pocztowej o godz 17,00 w dniach: 16.05, 21.05, 28.05 i 30.05 ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl