Komunikaty Zarządu UTW

2018.04.12 7,30 wyjazd na Warsztaty naukowe z UWM w Olsztynie w dniu 12.04.2018 z przed marketu RAST
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]

2018.04.09 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "KOTY" A.Lloyda Webera
Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "KOTY" A.Lloyda Webera w dniu 9 kwietnia o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury przy ul Wolnosci 64... [więcej]


2018.03.22 godz 7,30 z pod marketu RAST - Wyjazd na Warsztaty Naukowe w UWM w Olsztynie
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]

2018.03.19 Wydarzenie artystyczne! - Musical "Jesus Christ Soperstar" w MDK
Klub Mi?o?ników Opery i operetki zaprasza na musical "Jesus Christ Superstar" w dniu 19 marca o godz 10,00. w MDK przy ul Wolnosci 64 (ma?a sala widowiskowa.) Spotkanie otwarte.... [więcej]


2018.03.12 Wyk?ad p dr Jolanty Szwalbe pt: "Rozwijaj si? póki si? i czasu"
W dniu 12 marca o godz 10,00 zapraszamy do auli CKU przy ul.Polnej 11a na wyk?ad p dr Jolanty Szwalbe pt: "Rozwijaj si? póki si? i czasu" Wyk?ad... [więcej]

2018.02.26 Walne Zebranie Zprawozdawczo-Wyborcze . Proponowany Porz?dek obrad.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 26.02.2018 r. Proponowany porz?dek obrad : 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodnicz?cego... [więcej]


2018.02.26 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz?onków UTW
W dniu 26 lutego 2018 r o godz 9,45 -I termin i 10,15 II termin odbedzie sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Obecno?? cz?onków UTW obowi?zkowa. ... [więcej]

2018.02.10 GCK w P?osnicy zaprasza na spektakl : Na mi?o?? nigdy nie jest za pó?no"
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w P?o?nica zaprasza 10 lutego o godz. 18,00 do sali OSP /wst?p wolny/ na spektakl: „Na mi?o?? nigdy... [więcej]


2018.02.08 Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow?.
8 lutego o godz. 17,00 zapraszamy na tradycyjn? zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Przedzamcze”. Koszt 40 z? od osoby. Zapisy i wp?aty: Kol. Jerzy D?browski oraz cz?onkowie Zarz?du podczas... [więcej]

2018.02.05 Zapraszamy na wyk?ad dot profilaktyki uzale?nie?. Przed wyk?adem b?d? rozdawane materia?y sprawozdawcze.
.4. 5 lutego o godz. 10,00 zapraszamy do auli DCKU na wyk?ad dot. profilaktyki uzale?nie?, który poprowadz?: mgr Elzbieta Michalak i mgr Rados?aw Gruss.... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl