Komunikaty Zarządu UTW

2013.03.11 Wyk?ad dr Ludmi?a Zaj?c -Lamparskiej z Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyk?ad dr Ludmi?a Zaj?c -Lamparskiej z Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt: "Funkcjonowanie umys?owe osób starszych i mozliwo?ci jego wspierania przez treningi poznawcze" Wyk?ad... [więcej]

2013.03.07 Spotkanie DKK
Spotkanie DKK odb?dzie si? 7 marca o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Ildefonso Falcones „Katedra w Barcelonie”. ... [więcej]


2013.03.01 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 15 lutego oraz 1 i 15 marca z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2013.02.28 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób niepe?nosprawnych
Przyjmujemy zapisy na 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii - Wiede? i W?gier - Budapeszt w dniach 3 - 7 wrze?nia 2013 r. Pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem... [więcej]


2013.02.26 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie musical "Skrzypek na dachu"
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w MDK w dniu 26.02.2013r o godz 9,000 ma?ej sali widowiskowej MDK - w programie ?wiatowej s?awy musical "Skrzypek na dachu". ... [więcej]

2013.02.25 Wyk?ad i Walne Zebranie Sprawozdawcze
25 lutego o godz. 10.00 w auli DCKU odb?dzie si? wyk?ad dr Joanny Duriasz z UWM na temat: „Bioindykacja – rozpoznawanie w?a?ciwo?ci ?rodowiska na podstawie ... [więcej]


2013.02.20 Wycieczka na Roztocze i do Lwowa
W dniach 20-24 maja organizujemy wycieczk? na Roztocze. W programie jest wyjazd do Lwowa. Osoby zainteresowane proszone s? o wyrobienie paszportów. Zapisy i wp?aty zaliczki do 28 lutego. ... [więcej]

2013.02.16 Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie
W dniu 16 lutego organizujemy wyjazd do Fiharmonii Warmi?sko-Mazurskiej w Olsztynie na oper? „Rigoletto” G. Verdiego transmitowan? z Metropolitan Opera. W roli ksi?cia Mantui Piotr Becza?a. Koszt wynosi... [więcej]


2013.02.15 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 15 marca z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2013.02.15 Muzeum Pa?stwa Krzy?ackiego - zaprasza
W dniu 15 lutego o godz. 16.00 Interaktywne Muzeum Pa?stwa Krzy?ackiego zaprasza na spotkanie w sali konferencyjnej Urz?du Miasta pt: „?owiectwo na Warmii i Mazurach na przestrzeni wieków”. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl