Komunikaty Zarządu UTW

2013.12.16 Spotkanie op?atkowe i koncert kol?d
Po wyk?adzie o godz 10 odb?dzie si? spotkanie op?atkowe i koncert kol?d. Zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków UTW. ... [więcej]

2013.12.16 Wyk?ad dr K Bia?obrzeskiej - Potrzeby ludzi starszych - mi?dzy teori? i praktyk?."
16 grudnia o godz. 10.00 zapraszamy na wyk?ad dr Katarzyny Bia?obrzeskiej /UWM/ „Potrzeby ludzi starszych – mi?dzy teori? i praktyk?”. Po wyk?adzie spotkanie op?atkowe i koncert kol?d.... [więcej]


2013.12.09 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka Karla Millockera "Student ?ebrak"..
9 grudnia o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK ob?dzie si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W programie operetka "Student ?ebrak " Karla Millockera. Zapraszam... [więcej]

2013.12.02 Wyk?ad mgr Ewy Gutkowskiej - "Sztuka wystapie? publicznych"
2 grudnia o godz 10.00 zapraszamy na wyk?ad mgr Ewy Gutowskiej /Warmi?sko-Mazurskie Stowarzyszenie Mediatorów Dyplomowanych PACTUM/ „Sztuka wyst?pie? publicznych”. ... [więcej]


2013.11.28 Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza
Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza w dniu 28 listopada o godz. 17.00 na spotkanie w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Haruki Murakami. ... [więcej]

2013.11.27 Zabawa Andrzejkowa
27 listopada o godz. 17,00 zapraszamy na zabaw? andrzejkow? do restauracji „Wkra”. Zapisy i wp?aty 30 z? przyjmuje Kol. Jerzy D?browski oraz cz?onkowie Zarz?du na dy?urach w czwartki. ... [więcej]


2013.11.25 Jeste?my Organizacj? Po?ytku Publicznego. Nasz KRS 0000239778
18 listopada 2013r S?d Rejonowy w Olsztynie nada? nam status i wpisa? na list? Organizacji Po?ytku Publicznego. Od stycznia 2014 roku b?dziemy uprawnieni do otrzymywania odpisu 1% podatku.... [więcej]

2013.11.25 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na oper? G.Pucciniego "Dziewczyna z zachodu".
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 25.11 o godz 9,00 do MDK na oper? G.Pucciniego "Dziewczyna z zachodu". ... [więcej]


2013.11.15 Zapisy na wyjazd do Kamionki na jarmark Bo?onarodzeniowy.
W biurze UTW przyjmujemy zapisy ch?tnych na wyjazd do Kamionki na jarmark bo?onarodzeniowy w dniu 7 grudnia. ... [więcej]

2013.11.15 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka” w Ciechocinku w dniach 3-17 lub 18-31 stycznia 2014 roku. Cena 1180 z?. Zapisy i informacje Kol. Zenobia Bartnicka tel. 668 990... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl