Komunikaty Zarządu UTW

2013.06.06 Wyjad Chóru "Cantiamo" do I?awy
W dniu 6 czerwca o godz. 8,30 nast?pi wyjazd chóru „Cantiamo” na przegl?d chórów UTW do I?awy. Zbiórka na parkingu przy zamku. ... [więcej]

2013.06.05 Promocja ksi??ki " Mazurski ?piewnik regionalny" w sali konferencyjnej Urz?du Miasta
W dniu 5 czerwca o godz. 17,00 odb?dzie si? promocja ksi??ki „Mazurski ?piewnik Regionalny” oraz promocyjny kiermasz wydawnictw Oficyny Wydawniczej „Retman” Waldemara Mierzwy. ... [więcej]


2013.06.04 Spotkanie DKK odb?dzie si? 6 czerwca o godz.16,00 w „Dolce Vita”.
2. Spotkanie DKK odb?dzie si? 4 czerwca o godz.17,00 w „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Kristan Hawkins „Kapelusze doni Nicanory” oraz ksi??kach Katarzyny Enerlich i Marty Fox. ... [więcej]

2013.05.30 W czerwcu wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen w M?awie zostaj? zawieszone.
W czerwcu wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen w M?awie zostaj? zawieszone. ... [więcej]


2013.05.30 W dniu 30 maja biuro UTW b?dzie nieczynne.
W dniu 30 maja biuro UTW b?dzie nieczynne. ... [więcej]

2013.05.27 Przypomnienie o obowi?zku uregulowania zaleg?o?ci
Przypominam o obowi?zku uregulowania zaleg?o?ci oraz bie??cego regulowania sk?adek cz?onkowskich. ... [więcej]


2013.05.27 Kierownicy sekcji proszeni s? o dostarczenie sprawozda? do 10 czerwca.
Kierownicy sekcji proszeni s? o dostarczenie sprawozda? do 10 czerwca. ... [więcej]

2013.05.27 Bezp?atny kurs komputerowy
Przyjmujemy zapisy na bezp?atny kurs komputerowy. Dotyczy s?uchaczy UTW w wieku 50-64 lat. Po zg?oszeniu obecno?? na zaj?ciach jest obowi?zkowa. Zapisy i informacje do 6 czerwca przyjmuje Kol. Jerzy D?browski... [więcej]


2013.05.21 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Balet Arama Chaczaturiana "Spartakus"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 21 maja 2013r o godz 9,00 do ma?ej sali widowiskowej MDK . W programie pokaz baletu Arama Chaczaturiana "Spartakus" ... [więcej]

2013.05.18 Zaproszenie na wiosenny rajd pieszy Dzia?dowo-Filice
18 maja zapraszamy na wiosenny rajd pieszy na trasie Dzia?dowo – Filice – Dzia?dowo. Zbiórka uczestników o godz. 9,00 na skrzy?owaniu ulic Olszty?skiej i Przemys?owej k/ dawnego basenu. W programie... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl