Komunikaty Zarządu UTW

2015.08.10 UTW zaprasza na rajd rowerowy wokó? dzia?dowskiego jeziora
10 sierpnia – rajd rowerowy wokó? dzia?dowskiego jeziora na trasie: Dzia?dowo – Kisiny – Brodowo– Sarnowo - Malinowo - Dzia?dowo – 30 km ... [więcej]

2015.08.09 TMZD i UTW zapraszaj?: na rajd pieszy wokó? Dzia?dowa
TMZD i UTW zapraszaj?: 9 sierpnia – rajd pieszy wokó? Dzia?dowa na trasie: Dzia?dowo – Kisiny - Kurki... [więcej]


2015.08.08 8 sierpnia zapraszamy do Mr?gowa na Festiwal kultury kresowej
8 sierpnia zapraszamy do Mr?gowa na 20 jubileuszowy koncert galowy Festiwali Kultury Kresowej. Wyjazd nast?pi o godz. 15,00 z parkingu przy bazarze. ... [więcej]

2015.06.27 Konferencja Naukowa poswi?cona pami?ci Kurta Obitza.
27 czerwca o godz. 11,00 zapraszamy do DCKU na konferencj? naukow? po?wi?con? pami?ci Kurta Obitza. Marian Odachowski przyjmuje zapisy. ... [więcej]


2015.06.20 Wyjazd na wycieczk? do Pogorzelicy
20 czerwca o godz.8,00 z parkingu przy dworcu PKP/PKS nast?pi wyjazd na wycieczk? do Pogorzelicy. Program wycieczki na stronie UTW w zak?adce: Sekcja Turystyczna. Dodatkowa wycieczka do Stralsundu i... [więcej]

2015.06.18 Uroczyste zako?czenie roku akademickiego 2014/2015
Uroczyste zako?czenie roku akademickiego 2014/2015 odb?dzie si? 18 czerwca o godz. 10,00 w sali widowiskowej MDK, nast?pnie w restauracji „Przedzamcze” uroczysty obiad i dla ch?tnych zabawa.... [więcej]


2015.06.13 Wyjazd na wycieczk? objazdow? po powiecie dzia?dowskim
Wyjazd na wycieczk? objazdow? po powiecie dzia?dowskim dla cz?onków Chóru i TMZD nast?pi 13 czerwca o godz. 8,00 z parkingu przy bazarze k/Rasta. ... [więcej]

2015.06.11 DKK zaprasza na spotkanie
Spotkanie DKK odb?dzie si? 11 czerwca o godz.16,30 w MBP. Omawiana b?dzie ksi??ka Jill Mansell: „Nie tra?my ani chwili”. ... [więcej]


2015.06.09 Sekcja fotograficzna wyje?d?a na plener fotograficzny
9 czerwca o godz 14,00 wyje?d?amy z pod MDK na ul Wolno?ci busem na plener fotograficzny. Koszt ok 15 z?/1 osob? ... [więcej]

2015.06.08 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "Love Neve Dies"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza 8 czerwca o godz 10,00 do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury (stary) przy ul Jagie?ly na musical "Love Neve Dies" , jest to ci?g... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl