Komunikaty Zarządu UTW

2016.02.11 DKK zaprasza
11 lutego o godz, 16,30 Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza na spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Ruty... [więcej]

2016.02.10 Spotkanie Sekcji Fotograficznej
10 lutego o godz. 13,00 Sekcja Fotograficzna zaprasza na spotkanie swoich czo?onków i sympatyków do sali konferencyjnej w MDK. ... [więcej]


2016.02.10 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne
Zapraszamy do Sanatorium Uzdrowiskowego „Krystynka” w Ciechocinku na turnusy rehabilitacyjne: 7 dni 10.02.-17.02.2016 r. - 630 z? grupa min. 10 osób /pojedynczo... [więcej]

2016.02.09 Wyk?ad dr El?biety Brandt pt: "?ywienie - porady praktyczne chocia? niepopularne"
Zapraszamy w dniu 9 lutego o godz 10,00 do auli CKU przy ul Polnej 11a na wyk?ad pt: " "?ywienie - porady praktyczne chocia? niepopularne" który wyg?osi dr El?bieta Brandt... [więcej]


2016.02.08 Zapraszamy na spektakl na operowy pt: "Adrianna Lecouwreur" Frncesko Cillea .
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 9 lutego 2016 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w MDK przy ul Wolno?ci na spektakl na operowy pt: "Adrianna... [więcej]

2016.02.05 Podpisanoie Porozumienia o wspó?pracy pomi?dzy WSG a Bydgoszczy i UTW w Dzia?dowie
4 lutego 2016 roku w Bydgoszczy zosta?o podpisane Porozumienie o wspó?pracy pomi?dzy Wy?sz? Szko?? Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Dzia?dowie.Porozumienie podpisali: w imieniu WSG - Prorektor prof... [więcej]


2016.02.04 Wyjad do Opery Nova w Bydgoszczy na operetk? "Hrabina Marica"
4 lutego 2016 r zapraszamy na wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operetk?: „Hrabina Marica”. Koszt 120 z? od osoby . Zapisy i ... [więcej]

2016.02.02 Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow?.
2 lutego o godz. 17,00 zapraszamy do restauracji „Przedzamcze” na tradycyjn? zabaw? karnawa?ow?. Koszt 35 z? od osoby. Zapisy i informacje Jerzy D?browski i cz?onkowie Zarz?du podczas... [więcej]


2016.01.27 Apel do cz?onków UTW
Apeluj? do wszystkich cz?onków i sympatyków UTW w Dzia?dowie o terminowe regulowanie sk?adek cz?onkowskich oraz przekazanie 1% swojego... [więcej]

2016.01.27 Sekcja Fotograficzna zaprasza na spotkanie
Spotkanie Sekcji Fotograficznej w ?rod? 27 stycznia o godz 13,oo w salce konferencyjne MDK przy ul Wolno?ci. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl