Komunikaty Zarządu UTW

2016.02.08 Zapraszamy na spektakl na operowy pt: "Adrianna Lecouwreur" Frncesko Cillea .
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 9 lutego 2016 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w MDK przy ul Wolno?ci na spektakl na operowy pt: "Adrianna... [więcej]

2016.02.05 Podpisanoie Porozumienia o wspó?pracy pomi?dzy WSG a Bydgoszczy i UTW w Dzia?dowie
4 lutego 2016 roku w Bydgoszczy zosta?o podpisane Porozumienie o wspó?pracy pomi?dzy Wy?sz? Szko?? Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Dzia?dowie.Porozumienie podpisali: w imieniu WSG - Prorektor prof... [więcej]


2016.02.04 Wyjad do Opery Nova w Bydgoszczy na operetk? "Hrabina Marica"
4 lutego 2016 r zapraszamy na wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operetk?: „Hrabina Marica”. Koszt 120 z? od osoby . Zapisy i ... [więcej]

2016.02.02 Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow?.
2 lutego o godz. 17,00 zapraszamy do restauracji „Przedzamcze” na tradycyjn? zabaw? karnawa?ow?. Koszt 35 z? od osoby. Zapisy i informacje Jerzy D?browski i cz?onkowie Zarz?du podczas... [więcej]


2016.01.27 Apel do cz?onków UTW
Apeluj? do wszystkich cz?onków i sympatyków UTW w Dzia?dowie o terminowe regulowanie sk?adek cz?onkowskich oraz przekazanie 1% swojego... [więcej]

2016.01.27 Sekcja Fotograficzna zaprasza na spotkanie
Spotkanie Sekcji Fotograficznej w ?rod? 27 stycznia o godz 13,oo w salce konferencyjne MDK przy ul Wolno?ci. ... [więcej]


2016.01.26 Wyk?ad dr M Chudzikowskiej -Wo?oszyn z UWM pt" Z historii savoir-vivru i obyczajno?ci."
W dniu 26 stycznia o godz 10 w auli CKU wyk?ad pt: "Z historii savoir-vivru i obyczajno?ci.Podr?cznik Erazma z Rotterdamu i Ignacego Legatowicza." wyg?osi dr Ma?gorzata... [więcej]

2016.01.25 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl na operetkowy pt: "Gondolierzy" Artura Sulivana.
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 25 stycznia 2016 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w MDK przy ul Wolno?ci na spektakl na operetkowy pt: "Gondolierzy"... [więcej]


2016.01.12 Wyk?ad dr M. Aldony Fenyk pt: "Rosliny lecznicze w kuchni."
Zapraszamy w dniu 12 stycznia 2016 roku o godz 10,00 do auli CKU na wyk?ad pt: "Ro?liny lecznicze w kuchni." który wyg?osi dr M. Aldona Fenyk ... [więcej]

2016.01.11 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na oper? "Rigoletto" G.Verdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 11 stycznia 2016 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w MDK przy ul Wolno?ci na spektakl na operowy pt:... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl