Komunikaty Zarządu UTW

2012.11.18 Przypomnienie o koniecznio?ci op?aty sk?adek
Przypominam s?uchaczom o obowi?zku uregulowania sk?adki za I semestr roku 2012/2013 oraz zaleg?o?ci za poprzedni rok akademicki. Wp?aty mo?na dokonywa? w biurze podczas dy?urów lub na konto UTW. ... [więcej]

2012.11.18 Zapisy na zajecia taneczne zumby
Przyjmujemy zapisy na zumb? - taniec z po??czeniem rytmów latynoameryka?skich i fitness. Zaj?cia b?d? odbywa?y si? 2 razy w tygodniu we... [więcej]


2012.11.14 Wyk?ad "Prawne aspekty dziadków w prawie polskim", wyg?osi dr Martyna Seroka z UWM w Olsztynie.
14 listopada o godz. 10.00 w auli DCKU odb?dzie si? wyk?ad "Prawne aspekty dziadków w prawie polskim", który wyg?osi dr Martyna Seroka z UWM w Olsztynie. Po wyk?adzie odb?dzie... [więcej]

2012.11.06 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "W?oszka w Algierze" Gioachino Rossiniego
Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki w ma?ej sali widowiskowej MDK o godz 9,00 - w programie Opera "W?oszka w Algierze" Gioachino Rossiniego. Zapraszamy sympatyków opery i operetki... [więcej]


2012.10.30 Turnusy rehabilitacyjne w Sanatorium Krystynka w Ciechocinku
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka“ w Ciechocinku w terminach: 5-19.01.2013 14 dni ... [więcej]

2012.10.26 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. ... [więcej]


2012.10.17 Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013
Inauguracja roku akademickiego UTW 2012-2013 odb?dzie si? 17 pa?dziernika o godz. 10.00 w auli Dzia?dowskiego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego na ul. Polnej 11A. ... [więcej]

2012.10.16 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki
I w nowym roku akademickim spotkanie Klubu Mi?osników Opery i Operetki odbedzie sie w dniu 16.10 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W programie... [więcej]


2012.10.12 1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. ... [więcej]

2012.10.09 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki Odwo?ane!!!!!!
Odwo?uje sie spotkanie KMOiO w dniu 09.10 . Ustala sie nowy termin spotkania na 16.10.2012 w MDK o godz 9,00 ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl