Komunikaty Zarządu UTW

2013.02.15 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 15 lutego oraz 1 i 15 marca z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2013.02.11 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Operetka "Mikado" Artura Suliwana
Klub Mi?o?ników Opery i operetki zaprasza na pokaz operetki "Mikado" Arthura Suliwana który odb?dzie si? w ma?ej sali widowiskowej MDK 28.01 o godz. 9,00 ... [więcej]


2013.02.08 Spotkanie DKK
Spotkanie DKK odb?dzie si? 8 lutego o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Tomasa Venclova: „Opisa? Wilno”. Uwaga nast?pi?a zmiana terminu. ... [więcej]

2013.02.08 Wycieczka do Czech,Wiednia i Budapesztu - Pierwsze?stwo dla osób z orzeczeniem niepe?nosprawno?ci
Przyjmujemy zapisy na 5 dniow? wycieczk? do Czech, Austrii i W?gier w dniach 3 - 7 wrze?nia 2013 r. Pierwsze?stwo maj? osoby z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Wi?cej informacji na... [więcej]


2013.02.07 Zabawa Karnawa?owa
Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w dniu 7 lutego o godz. 17.00 w restauracji „Wkra“. Zapisy przyjmuje Henryk ?wi?tkowski i cz?onkowie zarz?du. Koszt 35 z? od osoby. ... [więcej]

2013.02.07 Zaproszenie na zabaw? karnawa?ow?
Zapraszamy na zabaw? karnawa?ow? w dniu 7 lutego o godz. 17.00 w restauracji „Wkra“. Zapisy przyjmuje Henryk ?wi?tkowski i cz?onkowie zarz?du podczas dy?urów. Koszt 35... [więcej]


2013.02.06 Spotkanie DKK odb?dzie si? 6 lutego o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”
Spotkanie DKK odb?dzie si? 6 lutego o godz.17,00 w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy o ksi??ce Tomasa Venclova: „Opisa? Wilno”. ... [więcej]

2013.02.01 Zapisy na lektoraty j?zykowe i kurs komputerowy
Przyjmujemy zapisy na lektorat j?zyka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego dla pocz?tkuj?cych oraz kurs komputerowy I stopnia. ... [więcej]


2013.02.01 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie.
1. Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Wyjazd 1 lutego z parkingu przy zamku. ... [więcej]

2013.02.01 Wycieczka na Roztocze i do Lwowa
. W dniach 20-24 maja organizujemy wycieczk? na Roztocze. W programie jest wyjazd do Lwowa. Osoby zainteresowane proszone s? o wyrobienie paszportów. Zapisy i wp?aty zaliczki do... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl