Komunikaty Zarządu UTW

2012.01.20 Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy
20 stycznia Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy ... [więcej]

2012.01.18 Spotkanie Klubu Mi?ó?ników Teatru,Opery i Operetki.
18.01.2012 o godz 9,00 w sali muzycznej MDK odbedzie sie I-sze w roku 2012 spotkanie Klubu Mi?osników Opery i Operetki . W programie prelekcja nt operetki Johana Straussa "Symplicjusz".... [więcej]


2012.01.16 Wyk?ad dr Agnieszki Górskiej pt "Problemy wspó?czesnej rodziny
16.01.2012o godz 10,00 w auli CKU przy ul . Polnej 11a odb?dzie si? wyk?ad otwarty dr Agnieszki Górskiej pt:"Problemy wspó?czesnej rodziny. Zapraszamy . ... [więcej]

2012.01.15 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki
W dniu 15.01. o godzinie 9,00 odbedzie si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W programie opera G.Donizettiego: "?ucja z Lammermooru" Zapraszam mi?o?ników sztuki operowej. ... [więcej]


2012.01.12 Spotkanie DKK w kawiarni "Dolce Vita" o godz 17,00
W dniu 12 stycznia o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? M i J.... [więcej]

2012.01.07 Koncert Noworoczny z okazji Wielkiej Orkiestry ?wiatecznej Pomocy
7 stycznia o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK odb?dzie si? Koncert Noworoczny w wykonaniu nauczycieli PSM w Dzia?dowie. Prowadzenie mgr Zbigniew Ciucias. Wst?p wolny - mile widziane datki... [więcej]


2012.01.05 Zapisy na kursy komputerowe
W II semestrze przewidujemy uruchomienie kursów komputerowych I stopnia oraz dla zaawansowanych. Zainteresowanych prosimy o zg?oszenia do ko?ca stycznia 2012 r. ... [więcej]

2011.12.22 ?yczenia ?wi?teczno-Noworoczne
Spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia sp?dzonych w serdecznym gronie oraz sukcesów w nadchodz?cym 2012 roku ?yczy s?uchaczom UTW oraz sympatykom Zarz?d UTW w Dzia?dowie. ... [więcej]


2011.12.12 Spotkanie op?atkowe.
Dzia 12.12 ok godz 10,40 (po wyk?adzie) - odb?dzie si? tradycyjne spotkanie op?atkowe na które zapraszamy wszystkich s?uchaczy UTW. ... [więcej]

2011.12.12 Wyk?ad "PCK na ziemi dzia?dowskiej" wyg?osi Prezes PCK Bogdan Ulatowski
Dnia 12.-12.2011 -godz 10,00 w auli CKU - Wyk?ad "PCK na ziemi dzia?dowskiej" wyg?osi Prezes PCK Bogdan Ulatowski ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl