Komunikaty Zarządu UTW

2018.10.23 Lektorat j?zyka niemieckiego
Lektorat j?zyka niemieckiego zaprasza na zaj?cia w ka?dy pi?tek o godzinie 9.30 do siedziby UTW przy Placu Biedrawy 1. ... [więcej]

2018.10.23 Sekcja filozoficzno-religioznawcza
W listopadzie rozpoczyna swoj? dzia?alno?? sekcja filozoficzno-religioznawcza. Pierwsze spotkanie uczestników odb?dzie si? 6 listopada (wtorek) o godzinie 10 w siedzibie UTW przy Placu Biedrawy 1. Temat pierwszego spotkania: "Czy wiara... [więcej]


2018.10.23 Sekcja gimnastyczna
Sekcja gimnastyczna wznawia swoj? dzia?alno?? od 6 listopada w ka?dy wtorek o godzinie 16.30 w ZSZ przy ul. Pocztowej. Zapraszamy ... [więcej]

2018.10.23 Chór CANTIAMO
Spotkania chóru CANTIAMO w ka?dy poniedzia?ek o godzinie 17 w sali MDK przy ul. Wolno?ci 64. Zapraszamy ... [więcej]


2018.10.22 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operetkowy J. Offenbacha "Pi?kna Helena"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spektakl operetkowy J. Offenbacha "Pi?kna Helena" w dniu 22.10.2018 r o godz 10,00 do ma?ej sali operetkowej w Miejskim Domu Kultury przy ul... [więcej]

2018.10.20 Wyjazd do teatru Wybrzeze w Gda?sku na sztuk? Damy i Huzary albo Play Fredro
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do teatru Wybrzeze w Gda?sku w dniu 20.10 (sobota) na sztuke "Damy i Huzary albo Play Fredro" Wyjazd z Dzia?dowa godz 10,30 . Koszty wyjazdu 90z?... [więcej]


2018.10.18 Wyjazd na Konferencj? w UWM w Olsztynie
Uwaga osoby zapisane na wyjazd do Olsztyna na Konferencje w UWM Wyjazd nastapi w czwartek 18.10. o godz 8,30 z parkingu naprzeciw spalonego marketu RAST {b/] ... [więcej]

2018.10.17 17 pa?dziernika SP Ruszkowo zaprasza na gr? terenow? „Niepodleg?a“.
17 pa?dziernika SP Ruszkowo zaprasza na gr? terenow? „Niepodleg?a“. Ch?tnych prosz? o kontakt do 4 X: M. Odachowski tel. 604 841 748 ... [więcej]


2018.10.15 Dzia?dowskie Stowarzyszenie "Amazonki" zapraszaj? na IX Marsz ?ycia i nadziei - (Marsz ró?owej wst??ki)
Program uroczysto?ci : 12,00 - Msza sw w kosciele pw Podwy?szenia Krzy?a ?w. Po mszy przemarsz do ZSZ Nr 1 przy ul Pocztowej 9 ... [więcej]

2018.10.09 W pa?dzierniku planowane jest uruchomienie nowej sekcj
W pa?dzierniku planowane jest otwarcie nowej sekcji filozoficznoreligioznawczej. Zainteresowanych prosimy o zapisy u Kol. Jadwigii Rapior-Sikorskiej i w czasie czwartkowych dy?urów oraz zg?aszanie propozycji... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegladzie Chórów UTW
VIII Przeglad Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyl sie 8 czerwca 2019 roku w ilawskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegladzie nie moglo zabraknac naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl