Komunikaty Zarządu UTW

2017.02.20 Uwaga: Akcja bezp?atnego wype?niania sprawozda? PIT 37 za rok 2016 - ka?dy czwartek !!!!
Uwaga: w okresie od 9 lutego do ko?ca kwietnia br w ka?dy czwartek w godz od 10 do 13 tej w biurze UTW przy Placu Biedrawy 1, prowadzimy akcj? nieodp?atnego... [więcej]

2017.02.20 Walne Zebranie Sprawozdawcze- Obecno?? cz?onków UTW obowiazkowa.
Zarz?d UTW zawiadamia wszystkich cz?onków ?e w dniu 20 lutego o godz 9,30 I termin i 10,00 II Termin w auli CKU przy ul Polnej 11a odb?dzie si? doroczne Walne... [więcej]


2017.02.13 Klub Mi?o?ników Opery zaprasza na spektakl operowy "Makbet" Giuseppe Verdiego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 13 lutego o godz 10,00 na spektakl operowy "Makbet" Giuseppe Verdiego do malej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury przy ul Wolno?ci 64... [więcej]

2017.02.11 Zaproszenie JE ks Bpa Józefa Szmockiego i proboszcza ks Mariana Ofiary na Obchody ?wiatowego Dnia Chorego
Ks Marian Ofiara Proboszcz Parafii pw Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Biskup Józef Szamocki biskup diecezji Toru?skiej zapraszaj? s?uchaczy UTW oraz ich rodziny a zw?aszcza osoby chore - na ustanowione przez Papie?a... [więcej]


2017.02.07 Propozycje kulturalne dla s?uchaczy UTW na okres od 11 lutego do 1 kwietnia 2017
11 luty GOKiS I?owo Bal Walentynkowy Koszt 50 z? od pary. Obowi?zuje w?asny koszyczek z zaopatrzeniem. Ilo?? miejsc ograniczona. Zapisy tylko w dniu 6 luty po wyk?adzie.... [więcej]

2017.02.06 Wyk?ad dr Danuty Kamilewicz-Ruci?skiej (UWM) pt - “Apteka – co w niej kupi?, co zast?pi? produktem naturalnym”
Zapraszamy na wyk?ad dr Danuty Kamilewicz-Ruci?skiej (UWM) pt - “Apteka – co w niej kupi?, co zast?pi? produktem naturalnym” w dniu 6 lutego 2017 o godz 10,00 w auli CKU... [więcej]


2017.02.02 Materia?y Sprawozdawcze Zarz?du dostepne do wgl?du na stronie www
Informujemy zainteresowanych ze na stronie www w zak?adce UTW w Dzia?dowie - Sprawozdania zamie?cilismy do wiadomo?ci wszystkich Sprawozdanie z wykonania Preliminarza finansowego w roku 2016 oraz Projekt Preliminarza... [więcej]

2017.02.02 Spotkanie Klubu DKK
2 lutego o godz. 16,30 zapraszamy na kolejne spotkanie DKK w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Omawia? b?dziemy ksi??k? Szymona Ho?owni „Ludzie na walizkach“. ... [więcej]


2017.02.01 Zawiadomienie dla Cz?onków UTW
Zarz?d Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie zwo?uje Walne Zebranie Sprawozdawcze Cz?onków UTW w dniu 20 lutego 2017r o godz. 9,45 w I terminie - w... [więcej]

2017.01.23 Sptkanie Klubu Milosników Opery i Operetki - Spektakl operetkowy: Ptasznik z Tyrolu" Carla Zellera
Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki w dniu 23 stycznia o godz 10,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK przy ul Wolno?ci 64 . W programie... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl