Komunikaty Zarządu UTW

2018.09.15 Zapisy na wycieczk? do ?róde? ?yny i Or?owa
Przyjmujemy zapisy na wycieczk? do ?róde? ?yny i Or?owa w dniu 15 wrzesnia 2018 r. Wyjazd godz 10,00, parking przy bazarze. Koszt 20z? od osoby, p?atne przy... [więcej]

2018.09.06 Przyjmujemy zg?oszenia na imprez? integracyjn? w restauracji ?witezianka w Rybnie
Przyjmujemy zg?oszenia na imprez? integracyjn? organizowan? przez Rad? Organizacji Pozarz?dowych w Restasuracji ?witezianka w Rybnie. Koszt uczestnictwa w imprezie - 35 z? od osoby Dojazd... [więcej]


2018.08.11 Zapisy na wyjazd do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej w dniu 11 sierpnia 2018 r
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej w dniu 11 sierpnia 2018 r. Koszt ok 100 z? od osoby. Zapisy na... [więcej]

2018.07.13 Wyjazd na Festiwal kultury Romskiej - 13 lipca 2018
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Ciechocinka na Festiwal Kultury Romskiej w dniu 13 lipca 2018 r Koszt ok 100 z? od osoby. Zapisy na dy?urach w czwartki. Wyjazd... [więcej]


2018.07.01 Uwaga: Ogólnopolska Karta Seniora wydawana w Biurze UTW w ka?dy poniedzia?ek
Uwaga Mieszka?cy Dzia?dowa i okolic, Od 1 lipca 2018 r wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w Dzia?dowie przej?? Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzia?dowie. Karty wydawane... [więcej]

2018.07.01 Wyjazd na Festiwal Film and Music w Ostródzie 1.07.2018
Przyjmujemy zapisy na Festiwal Film and Music w Ostródzie w dniu 1 lipca 2018 . Koszt 100z? od osoby Zapisy na dyzurach w czwartki. ... [więcej]


2018.06.26 OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - edycja Dzia?dowo
Od dnia 2 lipca w ka?dy poniedzia?ek, w godz. 10-13, w siedzibie UTW przy Pl. Biedrawy 1, wydawane b?d? Karty Seniora. Osob? odpowiedzialn? jest kol. Zenobia Bartnicka. ... [więcej]

2018.06.11 Zapraszamy na wieczorek integracyjny z okazji zako?czenia Roku Akademickiego
Zarz?d UTW zaprasza ch?tnych na wieczorek integracyjny o godz 17,00 do restauracji Przedzamcze. . Zapisy i wp?aty w wysoko?ci 45 z? od osoby przyjmuj? dy?urni na dyzurach czwartkowych. ... [więcej]


2018.06.11 W dniu 11.06.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad Dr A. Ma?yski z UWM w Olsztynie, po wyk?adzie uroczysto?? zako?czenia Roku Akademickiego 2017/2018
W dniu 11.06 .2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad dr T. Ma?yski z Katedry Wychowania UWM w Olsztynie pt: Mi?dzypokoleniowy przekaz warto?ci. Wyk?ad odb?dzie si? w... [więcej]

2018.06.07 7,30 wyjazd na Warsztaty naukowe z UWM w Olsztynie w dniu 07.06.2018 z przed marketu RAST
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl