Komunikaty Zarządu UTW

2010.05.28 Wycieczka kana?em Ostródzko-Elbl?skim
1.W dniach 28-29 maja odb?dzie si? wycieczka integracyjna na trasie Ostróda – Elbl?g – Frombork. W programie rejs kana?em ostródzko-elbl?skim, zwiedzanie Elbl?ga i Fromborka – spektakl kopernika?ski. Koszt ok. 200... [więcej]

2010.05.26 Spotkanie przedstawicieli UTW w Olsztynie
W Miejskim O?rodku Kultury w Olsztynie odby?o sie spotanie przedstawicieli UTW z województwa Warmi?sko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczy?a delegacja UTW w Dzia?dowie w sk?adzie : Prezes Krystyna Mroczkowska oraz Antoni Furtak... [więcej]


2010.05.12 Wyk?ad p. Kanclerz WSIiE w Olsztynie dr Teresy Czes?awy Malec
W dniu 12.05.2010 o godz 10,00 w auli CKU na ul Polnej 11 a - P. Kancerz WSIiE w Olsztynie dr Teresa Cz. Malec wyg?osi wyk?ad pt:... [więcej]

2010.05.06 Spotkanie DKK
Najblizsze spotkanie DKK 6 maja o godz. 17,00 w kawiarni "Dolce Vita" Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k?: Paulo Coelho "Pielgrzym" ... [więcej]


2010.05.05 Wycieczka do Chorwacji
W dniach 5-14 maja 2010r planowana jest wycieczka do Chorwacji + nocleg i zwiedzanie Budapesztu z biurem Floryn-Tour ze Szczecina. Program pobytu dost?pny na stronie internetowej: www.floryn.pl/Makarska-riviera.... [więcej]

2010.04.30 Wyjazd na p?ywalnie do M?awy
1.Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie. Najbli?szy wyjazd w dniu 30 kwietnia 2010 r. ... [więcej]


2010.04.29 Wa?ne wydarzenie w historii UTW. Rada Miasta Dzia?dowo obradowa?a nad naszym projektem Programu 50+
29.04.2010r.Rada Miasta Dzia?dowo uchwali?a "Program wspierania aktywno?ci i zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu seniorów na lata 2010 – 2015" którego projekt zosta? opracowany w naszym UTW . Program otwiera mo?liwo?ci dla wszystkich... [więcej]

2010.04.28 Wyk?ad Prof. dr hab. Wies?awa Mys?ka
W dniu 28.04.2010 o godz 10,00 w auli CKU na ul Polnej 11 a - Prof. dr hab. Wies?aw Mys?ek wyg?osi wyk?ad pt: "Kontrowersje wokó? etyki zawodowej". ... [więcej]


2010.04.25 Wyjazd na balet "Bieriozka"
1.Wyjazd na wyst?p baletu „Bieriozka” do P?ocka nast?pi w dniu 25 kwietnia o godz. 13,00 z dworca PKS w Dzia?dowie. ... [więcej]

2010.04.25 Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy - Busko-Zdrój
Zarz?d UTW informuje o mo?liwo?ci wyjazdu na 14-dniowy turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do sanatorium „NIDA –ZDRÓJ” w Busko-Zdrój w terminie 25.04 – 08.05.2010r. Obowi?zuje wp?ata zaliczki w kwocie 300 z?. Zapisy... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl