Komunikaty Zarządu UTW

2011.10.14 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na koncert "Gala Operowa"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na koncert "Gala Operowa" wFilharmonii Narodowej w Olsztynie. Wyjazd 14.10 o godz.17,00 z parkingu przy zamku. Informacji udziela i wp?aty w... [więcej]2011.10.08 Bezp?atne porady prawne dla cz?onków UTW
dr nauk prawnych Anna Korzeniewska-Lasota udziela bezp?atnych porad prawnyh w poniedzia?ki i czwartki od godz 18,00 w biurze PO przy ul Jagie?ly 11 pok Nr 16 ... [więcej]

2011.10.06 DKK zaprasza
6 pa?dziernika o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie DKK w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??kami: Peter Mayle, Rok w Prowansji i Mariusz Szczygie?,... [więcej]


2011.10.05 Wyk?ad Ministra
5 pa?dziernika o godz. 11.00 w auli DCKU na ul. polnej 11A odb?dzie si? spotkanie z Piotrem ?uchowskim - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnym ... [więcej]

2011.09.22 Dzie? bez samochodu
22 wrze?nia o godz. 10 z okazji Europejskiego Dnia bez samochodu zapraszamy na festyn na Pl. Mickiewicza. Cz?onkowie sekcji nordic walking proszeni s? o zabranie ze... [więcej]


2011.09.16 Wyjazdy na basen
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 16 i 30.09.2011 r. ... [więcej]

2011.09.13 Spartakiada dla seniorów
Burmistrz Miasta Dzia?dowo zaprasza mi?o?ników aktywnego wypoczynku do udzia?u w spartakiadzie dla seniorów 13 wrze?nia o godz. 11 na stadionie MOSiR. ... [więcej]


2011.08.12 Imprezy okolicznosciowe z okazjii Dni Dzia?dowa.
Z okazji Dni Dzia?dowa zapraszamy: 12 sierpnia na spacer po Dzia?dowie i zwiedzanie zamku. Zbiórka na dziedzi?cu zamku o godz. 15,00... [więcej]

2011.08.10 Zapisy na Turnusy Rehabilitacyjne
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Ciechocinku /sanatorium uzdrowiskowe „Krystynka”/: 2- 16 wrze?nia 2011 – koszt 1800 z? ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl