Komunikaty Zarządu UTW

2012.03.01 Spotkanie DKK w kawiarni "Dolce Vita" o godz 17,00
W dniu 1 marca o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? M. A. Shaffer... [więcej]

2012.02.27 Uwaga Kierownicy i Opiekunowie Sekcji
Kierownicy i opiekunowie sekcji proszeni s? o sporz?dzenie sprawozda? za I semestr i dostarczenie ich do biura UTW w terminie do 27 lutego. ... [więcej]


2012.02.27 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - Obecnos? cz?onków obowi?zkowa
W dniu 27 luty o godz. 9.30 w I -ym terminie i o godz. 11.00 w II – im terminie odb?dzie si? Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie cz?onków Stowarzyszenia UTW. Z uwagi... [więcej]

2012.02.27 Wyk?ad dr Zbigniewa Kopacza "Prawo osobowe - wybrane zagadnienia administracyjno-prawne".
27.02.2012 o godz 10,00 w auli CKU przy ul . Polnej 11a odb?dzie si? wyk?ad otwarty dr Zbigniewa Kopacza "Prawo osobowe - wybrane zagadnienia administracyjno-prawne". Zapraszamy . ... [więcej]


2012.02.25 Wycieczka w Góry ?wietokrzyskie 21-25 maja 2012r
W dniach 21-25 maja zapraszamy na wycieczk? w Góry ?wi?tokrzyskie. Program na podsstronie Sekcji Krajoznawczo-Turystycznej oraz w biurze UTW. Zapisy Kol. Jerzy D?browski i Jerzy Giezek. Koszt ok. 500 z?.... [więcej]

2012.02.17 Wyjazd na basen
17 lutego Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy ... [więcej]


2012.02.16 Zabawa Karnawa?owa s?uchaczy UTW
16 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na tradycyjn? zabaw? karnawa?ow? w restauracji „Wkra”. Zapisy i informacj? Kol. Jerzy D?browski i Jerzy Giezek. Koszt 30... [więcej]

2012.02.13 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Student ?ebrak" Karla Millockera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Student ?ebrak" Karla Millockera w dniu 13.02.2012 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. ... [więcej]


2012.02.08 Wyjazd do Teatru Wielkiego i Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie
W dniu 8 lutego o godz. 9.30 z parkingu przy zamku nast?pi wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie. W programie ponadto wizyta w Centrum Nauki " Kopernik " – bilety... [więcej]

2012.02.03 Wyjazd na basen
3 i 17 lutego Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl