Komunikaty Zarządu UTW

2019.06.10 Zakonczenie Roku Akademickiego oraz wyk?ad dr Ewy Szczekowskiej z UWM w Olsztynie: "Obraz powstania warszawskiego w powojennej prozie."
Zapraszamy na zakonczenie Roku Akademickiego oraz wyk?ad dr Ewy Szczepkowskiej z UWM pt: Obraz powstania warszawskiego w powojennej prozie - w aulii CKU przy ul Polnej 11a o godz... [więcej]

2019.05.27 Sekcja filozoficzno-religioznawcza
27 maja (poniedzia?ek), o godz.10.00 sekcja filozoficzno - religioznawcza zaprasza na ostatnie zaj?cia w tym roku akademickim. Temat zaj??: "Jeden Bóg - wiele imion?" ... [więcej]


2019.05.18 UTW Lidzbark Zaprasza na zawody strzeleckie 18 maja 2019
UTW w Lidzbarku zaprasza 4 osobow? dru?yn? ( 3 m??czyzn + 1 kobieta) z UTW Dzia?dowo na zawody strzeleckie w dniu 18 maja. Zg?oszenia ch?tnych przyjmujemy do ko?ca kwietnia. na... [więcej]

2019.05.15 Nidzicki UTW zaprasza go?ci z UTW w Dzia?dowie na spotkanie integracyjne w wiosce Grancarskiej Kamionka
Nidzicki UTW w Nidzicy zaprasza przedstawicieli UTW w Dzia?dowie na spotkanie integracyjne w dniu 15 maja w Kamionce. Wyjazd w?asnymi ?rodkami lokomocji lub jezeli zbierze sie grupa 15... [więcej]


2019.05.13 Wyk?ad: "Z plecakiem i obiektywem po powiecie dzia?dowskim - fotografie Rajmunda Szczepa?skiego "
Zapraszamy na wyk?ad: "Z plecakiem i obiektywem po powiecie dzia?dowskim - fotografie Rajmunda Szczepa?skiego " -prezentuja Marian Odachowski i Marek Smerdel . Miejsce : Aula CKU przy ul... [więcej]

2019.05.11 VII Ogólnopolski Marsz Nordic Walking 11.05. 2019 r.
Zapraszamy do udzia?u w VII Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking z udzia?em gosci z zaprzyja?nionych UTW. Zbiórka 11.05.2019 o godz 10,30 przy Kosciele ?w Katarzyny Aleksandryjskiej. ... [więcej]


2019.04.24 Sekcja filozoficzno-religioznawcza
Sekcja filozoficzno - religioznawcza zaprasza na spotkanie dnia 24 kwietnia (?roda), o godzinie 10.00. Temat spotkania: Duchowo?? cz?owieka w ró?nych aspektach naukowych. ... [więcej]

2019.04.18 Odwo?anie dy?uru w dniu 18.04.2019
Zarz?d UTW odwo?uje dy?ur w Wielkim Tygodniu w dniu 18.04 . Kolejny dy?ur w dniu 25.04. Zapraszamy ... [więcej]


2019.04.08 Zapraszamy na wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe: " Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad"
Zapraszamy na wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe pt: " Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad". w auli CKU przy ul Polnej 11a . Rozpocz?cie wyk?adu - godz... [więcej]

2019.04.07 Pro?ba o uzupe?nienie wp?at na wyjazdy na wycieczki do Krakowa
Osoby które zapisa?y si? na wyciaczke do Krakowa w terminach 9-14.09 i 16-21.09 proszone sa o uzupe?nienie wp?at na koszty wycieczki w ca?o?ci do konca kwietnia br . Wp?aty przyjmuje... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl