Komunikaty Zarządu UTW

2017.10.14 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w P?o?nicy z okazji obchodów Europejskiego Dnia Seniora serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w P?o?nicy z okazji obchodów Europejskiego Dnia Seniora serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne Kluby Seniora, Stowarzyszenia z Powiatu Dzia?dowskiego. W programie m.in... [więcej]

2017.10.09 Studentów UTW zapraszamy na uroczyst? obiado-kolacj? z udzia?em go?ci z Ukrainy.
Zarz?d UTW informuje o mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u w uroczystej obiado-kolacji przy muzyce z udzia?em go?ci z Ukrainy po inauguracji Roku Akademickiego. Pocz?tek imprezy - godz 15,30 . Miejsce... [więcej]


2017.10.09 Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 i wyk?ad dr Kamili Wieczorek pt "?ladami Straussów"
Nowy Rok Akademicki 2017/2018 rozpoczniemy o godz 10,00 wyk?adem dr Wieczorek pt '?ladami Straussów" Zapraszamy ... [więcej]

2017.10.05 Nabór ch?tnych na szkolenie z obs?ugi komputara i smartfonów.
Uwaga. Na dy?urach w czwartki przyjmujemy zapisy ch?tnych na szkolenie: Szkolenia odb?d? si? z zakresu : - obs?ugi smartfonów, ( poczta , zdj?cia ) ... [więcej]


2017.10.03 Wycieczka do ?odzi - Program szczegó?owy
1 dzie? 3 pa?dziernika 8,00 wyjazd z Dzia?dowa z zatoki PKS przy zamku 130 km 10,30 W?oc?awek- katedra parking ul.... [więcej]

2017.10.03 Wycieczka do ?odzi, W?oc?awka, ??czycy, Oporowa i Uniejowa. W programie operetka J. Straussa "Noc w Wenecji"
W dniach 3-5 pa?dziernika zapraszamy na wycieczk? do ?odzi. . Koszt wycieczki ok. 250 z? od osoby. Wp?aty zaliczki min. 50... [więcej]


2017.09.30 Rajd - Po z?oty Li?? Jesieni
Starosta Dzia?dowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzia?dowie i Lidzbarku Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej ... [więcej]

2017.09.27 “SPARTAKIAD DLA SENIORA” odb?dzie si? 27 wrze?nia 2017 r. na Orliku przy ul. ?wierkowej. Pocz?tek imprezy godzina 11:00
“SPARTAKIAD DLA SENIORA” odb?dzie si? 27 wrze?nia 2017 r. na Orliku przy ul. ?wierkowej. Pocz?tek imprezy godzina 11:00 Zapraszamy seniorów z rodzinami. Jolanta Dzia?ak ... [więcej]


2017.08.24 Zaproszenie na imprez? integracyjn? w Rybnie - rajdy , sp?yw kajakowy i zabawa taneczna
Rada Organizacji Pozarzadowych Powiatu Dzia?dowskiego zaprasza cz?onków Organizacji pozarz?dowych wraz z rodzinami na tradycyjn? ju? imprez? integracyjn? w dniu 24 sierpnia 2017 r... [więcej]

2017.08.09 Obchody Dnia Dzia?dowa
Z okazji Dni Dzia?dowa TMZD i UTW zapraszaj? na: - sp?yw kajakowy po Wkrze: Dzia?dowo-Nowy Dwór 9 sierpnia – zbiórka o godz. 9,00 przy mo?cie... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl