Komunikaty Zarządu UTW

2013.12.02 Wyk?ad mgr Ewy Gutkowskiej - "Sztuka wystapie? publicznych"
2 grudnia o godz 10.00 zapraszamy na wyk?ad mgr Ewy Gutowskiej /Warmi?sko-Mazurskie Stowarzyszenie Mediatorów Dyplomowanych PACTUM/ „Sztuka wyst?pie? publicznych”. ... [więcej]

2013.11.28 Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza
Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza w dniu 28 listopada o godz. 17.00 na spotkanie w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Haruki Murakami. ... [więcej]


2013.11.27 Zabawa Andrzejkowa
27 listopada o godz. 17,00 zapraszamy na zabaw? andrzejkow? do restauracji „Wkra”. Zapisy i wp?aty 30 z? przyjmuje Kol. Jerzy D?browski oraz cz?onkowie Zarz?du na dy?urach w czwartki. ... [więcej]

2013.11.25 Jeste?my Organizacj? Po?ytku Publicznego. Nasz KRS 0000239778
18 listopada 2013r S?d Rejonowy w Olsztynie nada? nam status i wpisa? na list? Organizacji Po?ytku Publicznego. Od stycznia 2014 roku b?dziemy uprawnieni do otrzymywania odpisu 1% podatku.... [więcej]


2013.11.25 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na oper? G.Pucciniego "Dziewczyna z zachodu".
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 25.11 o godz 9,00 do MDK na oper? G.Pucciniego "Dziewczyna z zachodu". ... [więcej]

2013.11.15 Zapisy na wyjazd do Kamionki na jarmark Bo?onarodzeniowy.
W biurze UTW przyjmujemy zapisy ch?tnych na wyjazd do Kamionki na jarmark bo?onarodzeniowy w dniu 7 grudnia. ... [więcej]


2013.11.15 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Sanatorium Uzdrowiskowym „Krystynka” w Ciechocinku w dniach 3-17 lub 18-31 stycznia 2014 roku. Cena 1180 z?. Zapisy i informacje Kol. Zenobia Bartnicka tel. 668 990... [więcej]

2013.11.10 Rajd pieszy z okazji ?wieta Niepodleg?o?ci.
10 listopada zapraszamy na rajd pieszy z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Zbiórka uczestników o godz. 11.00 przy Ko?ciele ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej. ... [więcej]


2013.11.07 Dyskusyjny Klub Ksiazki zaprasza
Dyskusyjny Klub Ksi??ki zaprasza w dniu 7 listopada o godz. 17.00 na spotkanie w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Johna Boyne „W cieniu Pa?acu Zimowego”.... [więcej]

2013.11.06 wyk?ad Dyrektora IMPK dr hab. Kazimierza Gr??awskiego na temat: „Czarna i bia?a legenda Zakonu Krzy?ackiego”
6 listopada o godz 10.00 zapraszamy na wyk?ad Dyrektora IMPK dr hab. Kazimierza Gr??awskiego na temat: „Czarna i bia?a legenda Zakonu Krzy?ackiego” w auli DCKU ul. Polna 11A. Po wyk?adzie... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl