Komunikaty Zarządu UTW

2014.03.26 Wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakl Klub kawalerów
Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni w dniu 26 marca na musical komediowy wg sztuki Micha?a Ba?uckiego "Klub Kawalerów" nast?pi z parkingu przed zamkiem o godz 14,00 ... [więcej]

2014.03.26 Wyjazd do Teatru Muzycznego na komedi? "Klub Kawalerów"- bilety juz wyczerpane!!!
Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni w dniu 26 marca na musical komediowy wg sztuki Micha?a Ba?uckiego "Klub Kawalerów". z parkingu przed zamkiem o godz 14,00 ... [więcej]


2014.03.19 Spotkanie Zarzadu z Opiekunami Sekcji.
19 marca o godz. 10.00 w sali narad starostwa powiatowego odb?dzie si? spotkanie przedstawicieli Zarz?du UTW z kierownikami i opiekunami sekcji. Zapraszamy wszystkich opiekunów sekcji UTW. ... [więcej]

2014.03.11 Wyk?ad p. mgr Henryki Ko?aszewskiej - Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem
Wyk?ad otwarty p. mgr Henryki Ko?aszewskiej - "Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem" w auli CKU na ul Polnej 11a. Zapraszamy wszystkich mieszka?ców Dzia?dowa. ... [więcej]


2014.03.10 Spotkanie Kluby Mi?osników Opery i Operetki w programie opera "Dziewica z jeziora" G. Rossiniego
Zapraszamy Mi?o?ników opery na Spotkanie Kluby Mi?osników Opery i Operetki w programie opera "Dziewica z jeziora" G. Rossiniego. Spotkanie w dniu 10 marca o godz 9,00 w ma?ej... [więcej]

2014.03.07 Zarz?d poszukuje wolontariuszy i cz?onków zespo?u redakcyjnego gazetki UTW.
Zarz?d poszukuje wolontariuszy – nauczycieli do sekcji Caritas oraz redaktora naczelnego i cz?onków zespo?u redakcyjnego do gazetki UTW. Zg?oszenia w ka?dy czwartek na dy?urach. ... [więcej]


2014.03.06 Wycieczka do Pary?a - Odwo?ana!
Z braku ch?tnych wycieczka Pary? i zamki nad Loar? zostaje odwo?ana. ... [więcej]

2014.02.26 Zapisy na basen, kurs komputerowy i lektorat j niemieckiego
W biurze UTW przyjmujemy zapisy na wyjazdy do M?awy na basen oraz lektorat j?zyka niemieckiego i kurs komputerowy dla pocz?tkuj?cych. Jerzy Giezek ... [więcej]


2014.02.26 Wycieczka na Ziemi? Lubuska i do berlina. Zapisy chetnych na wyjazd.
Zapraszamy na wycieczk? na ziemi? lubusk? i do Berlina w dniach 18-22 maja 2014 r. Koszt ok. 550 z? od osoby. Zapisy i informacje Marian Odachowski. I rata /100 z?/... [więcej]

2014.02.26 Koncert kwartetu "Les Femmes pt: "Wno,kobiety i ?piew"
28 marca o godz 18,00 w Miejskim Domu Kultury wyst?pi kwartet "Les Femmes" w programie pt: "Wino, kobiety i ?piew" Zapraszamy... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl