Komunikaty Zarządu UTW

2011.01.13 W kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK.
W dniu 13 stycznia o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Antoniego... [więcej]

2011.01.10 Szko?a cukrzycy - wyk?ad
W dniu 10 stycznia o godz. 10.00 w auli DCKU ul. Polna 11A lekarz Arkadiusz Smolicz przedstawi wyk?ad z cyklu „Szko?a cukrzycy” cz. I ... [więcej]


2011.01.10 Zaproszenie na turnus rehabilitacyjny w Busko-Zdroju
W dniach 3-16 kwietnia 2011 r planowany jest turnus rehabilitacyjno wypoczynkowy w Busko-Zdrój. Zg?oszenia i wp?aty zaliczki / 200 z?./ Kol. Zenobia Bartnicka. ... [więcej]

2011.01.07 Zaproszenie na p?ywalni?
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie w dniach 7 i 21 stycznia 2011 r. ... [więcej]


2010.12.22 Komunikaty Zarz?du UTW
Zarz?d UTW przypomina, ?e nadal przyjmujemy zapisy na: Kurs ta?ca towarzyskiego Kurs komputerowy I-go stopnia dla pocz?tkuj?cych ... [więcej]

2010.12.20 Zaproszenie na wycieczk? do Grecji i Czarnogóry
UTW Olsztyn zaprasza na wspóln? wycieczk?: do Czarnogóry w terminie 2-18 czerwca 2011 oraz do Grecji w dniach 8-20... [więcej]


2010.12.10 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie
. ... [więcej]

2010.12.07 Op?atek Wigilijny dla s?uchaczy UTW
Zarz?d UTW zaprasza na spotkanie op?atkowe w dniu 07.12 ok. godz 11,30 (zaraz po wyk?adzie) . Spotkanie u?wietni wyst?pem chór "Cantiamo" ... [więcej]


2010.12.07 Wyk?ad mgr Wies?awa Na??cza - " Koncepcje obywatelstwa a polityka spo?eczna"
Mgr Wies?aw Na??cz wyk?adowca WSIiE TWP w Olsztynie wyg?osi wyk?ad pt - " Koncepcje obywatelstwa a polityka spo?eczna". Wyk?ad odb?dzie si? tradycyjnie w auli CKU... [więcej]

2010.12.04 Wyjazd do Opery Ba?tyckiej w Gda?sku
W dniu 04.12. wyjazd do Opery Ba?tyckiej w Gda?sku na spektakl "Rigoletto" o godz. 9,00 z pod zamku. W programie wycieczki przewidziano równie?: zwiedzanie Muzeum Bursztynu ,... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl