Komunikaty Zarządu UTW

2011.02.15 Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej z WSIiE w Olsztynie
Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej, temat wyk?adu:" Psychologia pó?nej doros?o?ci - czyli o mo?liwo?ci pomy?lnego starzenia si?." ... [więcej]

2011.02.08 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery, Operetki, Baletu i Teatru.
W dniu 08.02. o godz 10,00 w sali 102 CKU na ul. Polnej 11a , odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery, Operetki, Baletu i Teatru. W... [więcej]


2011.02.07 Wyk?ad - Szko?a Cukrzycy - dr Arkadisz Smolicz
II Wyk?ad z serii "Szko?a Cukrzycy o" odb?dzie w auli CKU przy ul Polnej 11a w dniu 07.02.2001 . Wyk?ad wyg?osi dr Arkadiusz Smolicz ... [więcej]

2011.01.31 Wyk?ad mgr. Franiszka Skibickiego pt: „Dzia?dowskie Jezioro”
W dniu 31 stycznia o godz. 10.00 w aulii CKU na ul Polnej 11, mgr Franciszek Skibicki przedstawi wyk?ad pt: „Dzia?dowskie Jezioro”. Wyk?ad otwarty dla wszystkich miewszka?ców Dzia?dowa. Zapraszamy... [więcej]


2011.01.28 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www.
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www, w zak?adce UTW w Dzia?dowie - Sprawozdania ... [więcej]

2011.01.21 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na p?ywalni?
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie 21 stycznia 2011 r. ... [więcej]


2011.01.18 Wyk?ad dr Doroty Bartnickiej z WSIiE TWP w Olsztynie.
W dniu 18 stycznia o godz. 10.00 dr Dorota Bartnicka z WSIiE wyg?osi wyk?ad „Praca jako kategoria spo?eczna i pedagogiczna” . Wyk?ad otwarty dla wszystkich ale obecno?? s?uchaczy UTW... [więcej]

2011.01.13 Uwaga: Propozycje wycieczek i Plan pracy Sekcji tyrystycznej
Uwaga:W zak?adce Sekcji Turystycznej umieszczono propozycje wycieczek i Plan pracy Sekcji Turystycznej na rok 2011. Zainteresowanych zapraszamy do dok?adnego przestudiowania propozycji i kontakt z kol. Andrzejem Odachowskim. ... [więcej]


2011.01.13 W kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK.
W dniu 13 stycznia o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Antoniego... [więcej]

2011.01.10 Szko?a cukrzycy - wyk?ad
W dniu 10 stycznia o godz. 10.00 w auli DCKU ul. Polna 11A lekarz Arkadiusz Smolicz przedstawi wyk?ad z cyklu „Szko?a cukrzycy” cz. I ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegladzie Chórów UTW
VIII Przeglad Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyl sie 8 czerwca 2019 roku w ilawskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegladzie nie moglo zabraknac naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl