Komunikaty Zarządu UTW

2011.06.16 W dniu 16 czerwca o godz. 10.00 w Komornikach odb?dzie si? uroczyste zako?czenie Roku Akademickiego 2010/2011
W dniu 16 czerwca o godz. 10.00 w Komornikach odb?dzie si? uroczyste zako?czenie Roku Akademickiego 2010/2011. Zapisy i wp?aty po 25 z? przyjmuje Kol. Jerzy D?browski. Wyjazd na uroczysto?ci: ... [więcej]

2011.06.10 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w dniu 10 i 24 06. 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w dniu 10 i 24 06. 2011 r. ... [więcej]


2011.06.06 Wyk?ad dr Marii Dobkowskiej z WSIiE TWP pt: ";Psychologia prze?omu ?ycia"
Wyk?ad r. dr Marii Dobkowskej z WSIiE TWP w Olsztynie nt:„Psychologia prze?omu ?ycia” o godz. 10,00 w aulii CKU przy ul Polnej w Dzia?dowie ... [więcej]

2011.05.31 Spotkanie Klubu Mi?osników Opery
W dniu 31.05 o godz 10,00 w sal Nr 12 w CKU na ul Polnej 11a,odb?dzie si? ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Klubu mi?o?ników Opery i operetki.W programie opera... [więcej]


2011.05.23 Wycieczka na trasie Kazimierz - Lublin -Sandomierz
Sekcja Krajoznawczo – Turystyczna zaprasza na wycieczk? w dniach 23-26 maja na trasie Kazimierz – Lublin – Sandomierz. Koszt ok. 350 z? od... [więcej]

2011.05.10 Prof dr hab Aleksander ?uczak - Warszawa - Wyk?ad i prezentacja ksi?zki: “Dekada polskich przemian – Studium w?adzy i opozycji”
Godz 10,00 w aulii CKU przy ul. Polnej - Wyk?ad i prezentacja najnowszej ksia?ki - Prof dr hab Aleksander ?uczak - Warszawa .Wyk?ad nosi tytu?: “Dekada polskich przemian –... [więcej]


2011.04.18 Spotanie Klubu Mi?osników Teatru,Opery i Operetki
O godz 11.00 w sali Nr 12 CKU przy ul Polnej 11 odbedzie si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki. S?owo wst?ppne do cz?onków Klubu wyg?osi Dyrektor Pa?stwowej Szko?y... [więcej]

2011.04.15 Spotkanie autorskie z Edwardem Cyfusem.
5. 15 kwietnia o godz. 17.00 w Pa?stwowej Szkole Muzycznej odb?dzie si? spotkanie autorskie z Edwardem Cyfusem. ... [więcej]


2011.04.11 Kolejny wyk?ad z cyklu "Szko?a Cukrzycy"
4. 11kwietnia o godz. 10.00 w auli DCKU ul. Polna 11A lekarz Arkadiusz Smolicz przedstawi wyk?ad z cyklu Szko?a cukrzycy cz.IV ... [więcej]

2011.04.05 Wyk?ad prof. dr hab. Wies?awa Olkowska ";Nowoczesne zarz?dzanie inwestycjami rzeczowymi w biznesie”
Godz 10,00 w Auli CKU przy ul. Polnej wyg?osi wyk?ad prof. dr hab. Wies?awy Olkowskiej z WSI i E TWP we Olsztynie pt: „Nowoczesne zarz?dzanie inwestycjami rzeczowymi w biznesie”... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl