Komunikaty Zarządu UTW

2011.03.15 Spotkanie sekcji tanecznej - Kurs ta?ca towarzyskiego
W dniu 15 marca o godz. 18.00 w sali korekcyjnej w Zespole Szkó? nr 2 przy ul. Polnej odb?dzie si? drugie spotkanie Sekcji Tanecznej - kurs... [więcej]

2011.03.14 Wyk?ad dr Hanna K?dzierska pt: „Babcia i dziadek w systemie rodziny”
Wyk?ad dr Hanny K?dzierskiej z WSIiE w Olsztynie pt: „Babcia i dziadek w systemie rodziny” - rozpocz?cie o godz; 10,00 w Auli CKU przy ul Polnej.... [więcej]


2011.03.09 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery,Operetki i Teatru
9.03 o godz.10,00 w sali 12 CKU przy ul Polnej 11 odb?dzie si? kolejne spotkanie Klubu . W programie wy?wietlenie Operetki J.Straussa - "Wiede?ska Krew" ... [więcej]

2011.03.08 Wyjazd na wycieczk? do Torunia i koncert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
Wyjazd na wycieczk? do Torunia i koncert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy nast?pi w dniu 8 marca o godz. 7.00 z dworca PKS w ... [więcej]


2011.03.07 III Wyk?ad z serii "Szko?a Cukrzycy wyg?osi dr Arkadiusz Smolicz
III Wyk?ad z serii "Szko?a Cukrzycy o" odb?dzie w auli CKU przy ul Polnej 11a w dniu 07.02.2001 o godz. 10,00 . Wyk?ad wyg?osi dr Arkadiusz Smolicz ... [więcej]

2011.03.04 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 4 i 18 marca 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 4 i 18 marca 2011 r. ... [więcej]


2011.03.03 Zapisy na kursy i lektoraty
Zarz?d UTW przypomina, ?e nadal przyjmujemy zapisy na: - Kurs komputerowy dla zaawansowanych / obróbka fotografii/ - Lektorat j?zyka angielskiego dla pocz?tkuj?cych i zaawansowanych ... [więcej]

2011.02.28 Wyk?ad mgr. A. Korzeniewskiej z dziedziny transplantologi.
Po Walnym zebraniu Sprawozdawczym w Auli CKU,odb?dzie si? wyk?ad otwarty mgr. A. Korzeniewskiej z dziedziny transplantologi. Zapraszamy ... [więcej]


2011.02.28 Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW w Dzia?dowie - Obecno?? cz?onków obowi?zkowa!!!
W auli CKU na ul Polnej odb?dzie si? coroczne WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE. Rozpocz?cie zebrania o godz; 9,30 - I termin i 10,00 - II termin. Z uwagi na... [więcej]

2011.02.24 Zaproszenie na bal karnawa?owy
W dniu 24 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na bal karnawa?owy do „Wkry”. Zapisy i wp?aty 30 z? od osoby przyjmuje kol. Jerzy Giezek ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl