Komunikaty Zarządu UTW

2011.04.15 Spotkanie autorskie z Edwardem Cyfusem.
5. 15 kwietnia o godz. 17.00 w Pa?stwowej Szkole Muzycznej odb?dzie si? spotkanie autorskie z Edwardem Cyfusem. ... [więcej]

2011.04.11 Kolejny wyk?ad z cyklu "Szko?a Cukrzycy"
4. 11kwietnia o godz. 10.00 w auli DCKU ul. Polna 11A lekarz Arkadiusz Smolicz przedstawi wyk?ad z cyklu Szko?a cukrzycy cz.IV ... [więcej]


2011.04.05 Wyk?ad prof. dr hab. Wies?awa Olkowska ";Nowoczesne zarz?dzanie inwestycjami rzeczowymi w biznesie”
Godz 10,00 w Auli CKU przy ul. Polnej wyg?osi wyk?ad prof. dr hab. Wies?awy Olkowskiej z WSI i E TWP we Olsztynie pt: „Nowoczesne zarz?dzanie inwestycjami rzeczowymi w biznesie”... [więcej]

2011.03.29 Wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na oper? Georgesa Bizeta „Carmen”
W dniu 29 marca 2010 r. planowany jest wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na oper? Georgesa Bizeta „Carmen”. Koszt wynosi 100 z? / bilet i przejazd/. ... [więcej]


2011.03.18 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 18 marca 2011 r.
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen 18 marca 2011 r. ... [więcej]

2011.03.15 Spotkanie sekcji tanecznej - Kurs ta?ca towarzyskiego
W dniu 15 marca o godz. 18.00 w sali korekcyjnej w Zespole Szkó? nr 2 przy ul. Polnej odb?dzie si? drugie spotkanie Sekcji Tanecznej - kurs... [więcej]


2011.03.14 Wyk?ad dr Hanna K?dzierska pt: „Babcia i dziadek w systemie rodziny”
Wyk?ad dr Hanny K?dzierskiej z WSIiE w Olsztynie pt: „Babcia i dziadek w systemie rodziny” - rozpocz?cie o godz; 10,00 w Auli CKU przy ul Polnej.... [więcej]

2011.03.09 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery,Operetki i Teatru
9.03 o godz.10,00 w sali 12 CKU przy ul Polnej 11 odb?dzie si? kolejne spotkanie Klubu . W programie wy?wietlenie Operetki J.Straussa - "Wiede?ska Krew" ... [więcej]


2011.03.08 Wyjazd na wycieczk? do Torunia i koncert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
Wyjazd na wycieczk? do Torunia i koncert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy nast?pi w dniu 8 marca o godz. 7.00 z dworca PKS w ... [więcej]

2011.03.07 III Wyk?ad z serii "Szko?a Cukrzycy wyg?osi dr Arkadiusz Smolicz
III Wyk?ad z serii "Szko?a Cukrzycy o" odb?dzie w auli CKU przy ul Polnej 11a w dniu 07.02.2001 o godz. 10,00 . Wyk?ad wyg?osi dr Arkadiusz Smolicz ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl