Komunikaty Zarządu UTW

2011.02.28 Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW w Dzia?dowie - Obecno?? cz?onków obowi?zkowa!!!
W auli CKU na ul Polnej odb?dzie si? coroczne WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE. Rozpocz?cie zebrania o godz; 9,30 - I termin i 10,00 - II termin. Z uwagi na... [więcej]

2011.02.24 Zaproszenie na bal karnawa?owy
W dniu 24 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na bal karnawa?owy do „Wkry”. Zapisy i wp?aty 30 z? od osoby przyjmuje kol. Jerzy Giezek ... [więcej]


2011.02.15 Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej z WSIiE w Olsztynie
Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz - Cz?api?skiej, temat wyk?adu:" Psychologia pó?nej doros?o?ci - czyli o mo?liwo?ci pomy?lnego starzenia si?." ... [więcej]

2011.02.08 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery, Operetki, Baletu i Teatru.
W dniu 08.02. o godz 10,00 w sali 102 CKU na ul. Polnej 11a , odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery, Operetki, Baletu i Teatru. W... [więcej]


2011.02.07 Wyk?ad - Szko?a Cukrzycy - dr Arkadisz Smolicz
II Wyk?ad z serii "Szko?a Cukrzycy o" odb?dzie w auli CKU przy ul Polnej 11a w dniu 07.02.2001 . Wyk?ad wyg?osi dr Arkadiusz Smolicz ... [więcej]

2011.01.31 Wyk?ad mgr. Franiszka Skibickiego pt: „Dzia?dowskie Jezioro”
W dniu 31 stycznia o godz. 10.00 w aulii CKU na ul Polnej 11, mgr Franciszek Skibicki przedstawi wyk?ad pt: „Dzia?dowskie Jezioro”. Wyk?ad otwarty dla wszystkich miewszka?ców Dzia?dowa. Zapraszamy... [więcej]


2011.01.28 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www.
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www, w zak?adce UTW w Dzia?dowie - Sprawozdania ... [więcej]

2011.01.21 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na p?ywalni?
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie 21 stycznia 2011 r. ... [więcej]


2011.01.18 Wyk?ad dr Doroty Bartnickiej z WSIiE TWP w Olsztynie.
W dniu 18 stycznia o godz. 10.00 dr Dorota Bartnicka z WSIiE wyg?osi wyk?ad „Praca jako kategoria spo?eczna i pedagogiczna” . Wyk?ad otwarty dla wszystkich ale obecno?? s?uchaczy UTW... [więcej]

2011.01.13 Uwaga: Propozycje wycieczek i Plan pracy Sekcji tyrystycznej
Uwaga:W zak?adce Sekcji Turystycznej umieszczono propozycje wycieczek i Plan pracy Sekcji Turystycznej na rok 2011. Zainteresowanych zapraszamy do dok?adnego przestudiowania propozycji i kontakt z kol. Andrzejem Odachowskim. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl