Komunikaty Zarządu UTW

2011.01.28 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www.
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i Preliminarz bud?etowy na rok 2011 s? do wgl?du na stronie www, w zak?adce UTW w Dzia?dowie - Sprawozdania ... [więcej]

2011.01.21 Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na p?ywalni?
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie 21 stycznia 2011 r. ... [więcej]


2011.01.18 Wyk?ad dr Doroty Bartnickiej z WSIiE TWP w Olsztynie.
W dniu 18 stycznia o godz. 10.00 dr Dorota Bartnicka z WSIiE wyg?osi wyk?ad „Praca jako kategoria spo?eczna i pedagogiczna” . Wyk?ad otwarty dla wszystkich ale obecno?? s?uchaczy UTW... [więcej]

2011.01.13 Uwaga: Propozycje wycieczek i Plan pracy Sekcji tyrystycznej
Uwaga:W zak?adce Sekcji Turystycznej umieszczono propozycje wycieczek i Plan pracy Sekcji Turystycznej na rok 2011. Zainteresowanych zapraszamy do dok?adnego przestudiowania propozycji i kontakt z kol. Andrzejem Odachowskim. ... [więcej]


2011.01.13 W kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK.
W dniu 13 stycznia o godz. 17.00 w kawiarni „Dolce Vita” odb?dzie si? kolejne spotkanie DKK. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Antoniego... [więcej]

2011.01.10 Szko?a cukrzycy - wyk?ad
W dniu 10 stycznia o godz. 10.00 w auli DCKU ul. Polna 11A lekarz Arkadiusz Smolicz przedstawi wyk?ad z cyklu „Szko?a cukrzycy” cz. I ... [więcej]


2011.01.10 Zaproszenie na turnus rehabilitacyjny w Busko-Zdroju
W dniach 3-16 kwietnia 2011 r planowany jest turnus rehabilitacyjno wypoczynkowy w Busko-Zdrój. Zg?oszenia i wp?aty zaliczki / 200 z?./ Kol. Zenobia Bartnicka. ... [więcej]

2011.01.07 Zaproszenie na p?ywalni?
Sekcja p?ywacka „Delfin” zaprasza na basen w M?awie w dniach 7 i 21 stycznia 2011 r. ... [więcej]


2010.12.22 Komunikaty Zarz?du UTW
Zarz?d UTW przypomina, ?e nadal przyjmujemy zapisy na: Kurs ta?ca towarzyskiego Kurs komputerowy I-go stopnia dla pocz?tkuj?cych ... [więcej]

2010.12.20 Zaproszenie na wycieczk? do Grecji i Czarnogóry
UTW Olsztyn zaprasza na wspóln? wycieczk?: do Czarnogóry w terminie 2-18 czerwca 2011 oraz do Grecji w dniach 8-20... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl