Komunikaty Zarządu UTW

2018.08.11 Zapisy na wyjazd do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej w dniu 11 sierpnia 2018 r
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej w dniu 11 sierpnia 2018 r. Koszt ok 100 z? od osoby. Zapisy na... [więcej]

2018.07.13 Wyjazd na Festiwal kultury Romskiej - 13 lipca 2018
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Ciechocinka na Festiwal Kultury Romskiej w dniu 13 lipca 2018 r Koszt ok 100 z? od osoby. Zapisy na dy?urach w czwartki. Wyjazd... [więcej]


2018.07.01 Uwaga: Ogólnopolska Karta Seniora wydawana w Biurze UTW w ka?dy poniedzia?ek
Uwaga Mieszka?cy Dzia?dowa i okolic, Od 1 lipca 2018 r wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w Dzia?dowie przej?? Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzia?dowie. Karty wydawane... [więcej]

2018.07.01 Wyjazd na Festiwal Film and Music w Ostródzie 1.07.2018
Przyjmujemy zapisy na Festiwal Film and Music w Ostródzie w dniu 1 lipca 2018 . Koszt 100z? od osoby Zapisy na dyzurach w czwartki. ... [więcej]


2018.06.26 OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - edycja Dzia?dowo
Od dnia 2 lipca w ka?dy poniedzia?ek, w godz. 10-13, w siedzibie UTW przy Pl. Biedrawy 1, wydawane b?d? Karty Seniora. Osob? odpowiedzialn? jest kol. Zenobia Bartnicka. ... [więcej]

2018.06.11 Zapraszamy na wieczorek integracyjny z okazji zako?czenia Roku Akademickiego
Zarz?d UTW zaprasza ch?tnych na wieczorek integracyjny o godz 17,00 do restauracji Przedzamcze. . Zapisy i wp?aty w wysoko?ci 45 z? od osoby przyjmuj? dy?urni na dyzurach czwartkowych. ... [więcej]


2018.06.11 W dniu 11.06.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad Dr A. Ma?yski z UWM w Olsztynie, po wyk?adzie uroczysto?? zako?czenia Roku Akademickiego 2017/2018
W dniu 11.06 .2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad dr T. Ma?yski z Katedry Wychowania UWM w Olsztynie pt: Mi?dzypokoleniowy przekaz warto?ci. Wyk?ad odb?dzie si? w... [więcej]

2018.06.07 7,30 wyjazd na Warsztaty naukowe z UWM w Olsztynie w dniu 07.06.2018 z przed marketu RAST
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]


2018.06.04 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Wiede?ska krew" Johana Straussa
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? Johana Strassa "Wiede?ska krew" do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury przy ul Wolnosci 64 . Pocz?tek godz 10,00. ... [więcej]

2018.05.27 Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na marsz Nordic Walking - "Marsz po zdrowie"
Do 17 maja Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na marsz Nordic Walking organizowany przez MOSiR w Nowym Mie?cie Lubawskim. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegladzie Chórów UTW
VIII Przeglad Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyl sie 8 czerwca 2019 roku w ilawskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegladzie nie moglo zabraknac naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl