Komunikaty Zarządu UTW

2018.06.04 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na operetk? "Wiede?ska krew" Johana Straussa
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na operetk? Johana Strassa "Wiede?ska krew" do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury przy ul Wolnosci 64 . Pocz?tek godz 10,00. ... [więcej]

2018.05.27 Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na marsz Nordic Walking - "Marsz po zdrowie"
Do 17 maja Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na marsz Nordic Walking organizowany przez MOSiR w Nowym Mie?cie Lubawskim. ... [więcej]


2018.05.24 7,30 wyjazd na Warsztaty naukowe z UWM w Olsztynie w dniu 24.05.2018 z przed marketu RAST
Informujemy osoby zapisane na wyjazd do UWM w Olsztynie ?e wyjazd na warsztaty naukowe w Uniwersytecie Warmi?sko-mazurskim w Olsztynie nast?pi o godz 7,30 z przed marketu RAST. ... [więcej]

2018.05.14 W dniu 14.05.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad dr hab J. Pawluczuka z UWM w Olsztynie
W dniu 14.05.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad dr hab. J. Pawluczuka pt: Mokrad?a cud natury- funkcje mokrade? w ?rodowisku i ?yciu cz?owieka w uj?ciu historycznym i obecnie oraz... [więcej]


2018.05.12 Wyjazd na Ogólnopolski Marsz Nordic Walking w Nowym Mie?cie Lubawskim - godz 8,00
12 maja zapraszamy do udzia?u w VI Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking studentów UTW 2018. Marsz odb?dzie si? w Nowym Mie?cie Lub. wspólnie ze s?uchaczami UTW Nowe Miasto ... [więcej]

2018.04.26 Sekcja rowerowa zaprasza na spotkania w ka?dy wtorek o godz 17,15
Sekcja rowerowa zaprasza na spotkania w ka?dy wtorek o godz 17,15 - zbiórka przy zbiegu ulic Olszty?skiej i Przemys?owej. ... [więcej]


2018.04.26 Sekcja Gimnastyczna zaprasza na kolejne spotkania w nw terminach.
Sekcja Gimnastyczna zaprasza na kolejne spotkania w sali gimnastycznej ZSZ przy ul Pocztowej o godz 17,00 w dniach: 16.05, 21.05, 28.05 i 30.05 ... [więcej]

2018.04.23 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na musical "Skrzypek na dachu"
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na musical "Skrzypek na dachu"w dniu 23 kwietnia 2018 r o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury przy ul Wolno?ci... [więcej]


2018.04.21 Zapisy na wyci?czke do ?odzi i okolic w dniach 4-6 maj 2018 r.
Przyjmujemy zapisy na wycieczk? do ?odzi i okolic w terminie 4-6 maj 2018 r. W programie - Spektakl operetkowy w Teatrze Wielkim. Zwiedzanie ?odzi i okolic .... [więcej]

2018.04.16 Zapraszamy na wyk?ad Prof dr hab A. Gugo?ka z UWM w Olsztynie do auli CKU godz 10,00
W dniu 16.04.2018 o godz 10,00 zapraszamy na wyk?ad prof.dr hab A Gugo?ka pt: Zwierz?ta towarzysz?ce i amatorskie w ?yciu cz?owieka . Wyk?ad odb?dzie si w... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl