Komunikaty Zarządu UTW

2016.11.16 Wyjazd do Teatru Wybrze?e na sztuk? "Maria Stuart" Shillera - godz 11,30 z parkingu przy markecie RAST
Przyjmujemy zapisy na wyjazd do Teatru Wybrze?e na sztuk? Shlillera "Maria Stuart" w dniu 16 listopada. Koszt wyjazdu 100z? od osoby . Zapisy w biurze UTW przy Placu Biedrawy 1,... [więcej]

2016.11.14 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na spektakl "ALCINA" G.F.Haendla
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 14 listopada o godz 10,00 na spektakl operowy pt: "ALCINA" Georga Frriedricha Haendla. Spotkanie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury przy ul... [więcej]


2016.11.12 Zapraszamy na rajd pieszy z okazji ?wieta Niepodleg?osci
12 listopada zapraszamy na rajd pieszy z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci do rezerwatu „Piekie?ko“ i szlakiem nadwelskim. Trasa ?rednio trudna, wymagane odpowiednie obuwie. Koszt transportu... [więcej]

2016.11.10 DKK zaprasza
10 listopada o godz. 16,30 zapraszamy na kolejne spotkanie DKK w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Romy Ligockiej „Dobre... [więcej]


2016.11.07 Wyk?ad prof dr Marka Chamota z WSG w Bydgoszczy "Polska Droga do niepodleg?osci ...."
Zapraszamy w dniu 7 listopada br o godz 10,00 - do auli CKU przy ul Polnej 11a w Dzia?dowie na wyk?ad pt: „Polska droga do niepodleg?o?ci -... [więcej]

2016.11.02 Akcja reklamowa NESTLE - Próbki produktów beda rozdawane bezp?atnie
Przed wyk?adem w dniu 7 listopada od godz 9,30 do godz 10 , Firma Nestle b?dzie prowadzi?a kampani? reklamow? produktów ?ywno?ciowych. Przedstawiciele firmy b?d? nieodp?atnie rozdawali s?uchaczom UTW próbki produktów... [więcej]


2016.10.27 Apel o regulowanie sk?adek cz?onkowskich
Apeluj? o regulowanie sk?adek cz?onkowskich zarówno zaleg?ych jak i bie??cych . Sk?adki s? koniecznie potrzebne na bie??ce finansowanie dzia?alno?ci statutowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Antoni... [więcej]

2016.10.25 Uwaga - Dziekujemy osobom które zadeklarowa?y odpis 1% podatku na rzecz UTW - wykaz wp?acajacych poni?ej oraz dodatkowo na podstronie : UTW w Dzia?dowie - Sprawozdania
Uwaqa: Ponizej zamieszczamy Wykaz osób które zadeklarowa?y i przekaza?y 1% podatku za rok 2015 na rzecz UTW w Dzia?dowie. Wszystkim tym osobom sk?adam serdeczne podzi?kowanie i dzi?kuj? za ... [więcej]


2016.10.24 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na operetk? " Student ?ebrak" Karla Millockera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki przeprasza za to ?e w dniu 17 pa?dziernika 2016 r o godz 10,00 nie dosz?o do spotkania Klubu z w??nych przyczyn. ... [więcej]

2016.10.23 Zapisy uzupe?niajace do sekcji ZUMBY
Sekcja Zumby og?asza zapisy uzupe?niaj?ce na zaj?cia we wtorki i czwartki w si?owni „U Jacka“. Zaj?cia prowadzi Asia Berestowska. Zapisy przyjmuje Krystyna Wasiak i cz?onkowie... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl