Komunikaty Zarządu UTW

2016.10.27 Apel o regulowanie sk?adek cz?onkowskich
Apeluj? o regulowanie sk?adek cz?onkowskich zarówno zaleg?ych jak i bie??cych . Sk?adki s? koniecznie potrzebne na bie??ce finansowanie dzia?alno?ci statutowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Antoni... [więcej]

2016.10.25 Uwaga - Dziekujemy osobom które zadeklarowa?y odpis 1% podatku na rzecz UTW - wykaz wp?acajacych poni?ej oraz dodatkowo na podstronie : UTW w Dzia?dowie - Sprawozdania
Uwaqa: Ponizej zamieszczamy Wykaz osób które zadeklarowa?y i przekaza?y 1% podatku za rok 2015 na rzecz UTW w Dzia?dowie. Wszystkim tym osobom sk?adam serdeczne podzi?kowanie i dzi?kuj? za ... [więcej]


2016.10.24 Klub Mi?osników Opery i Operetki zaprasza na operetk? " Student ?ebrak" Karla Millockera
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki przeprasza za to ?e w dniu 17 pa?dziernika 2016 r o godz 10,00 nie dosz?o do spotkania Klubu z w??nych przyczyn. ... [więcej]

2016.10.23 Zapisy uzupe?niajace do sekcji ZUMBY
Sekcja Zumby og?asza zapisy uzupe?niaj?ce na zaj?cia we wtorki i czwartki w si?owni „U Jacka“. Zaj?cia prowadzi Asia Berestowska. Zapisy przyjmuje Krystyna Wasiak i cz?onkowie... [więcej]


2016.10.20 Otwracie nowego lokalu UTW i dyzury Zarzadu
Otwarcie nowego lokalu przy Placu Biedrawy 1 przewidujemy w dniu 20 pa?dziernika o godz 10,00, zapraszamy zarówno donatorów jak i s?uchaczy UTW. Terminy dy?urów cz?onków zarz?du... [więcej]

2016.10.13 Dyzury Zarz?du - czwartki w godz 10 do 13
1. Dy?ur w najbli?szy czwartek (13 pa?dziernik} odb?dzie si? jeszcze w starej siedzibie. Otwarcie nowego lokalu przy Placu Biedrawy 1 przewidujemy w dniu 20 pa?dziernika o... [więcej]


2016.10.10 Uroczysto?ci Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 z wyk?adem.
Inauguracja Roku Akademickiego UTW 2016/2017 planowana jest 10 pa?dziernika w auli DCKU ul. Polna 11A. o godz 10,00 Po oficjalnej uroczysto?ci wyk?ad... [więcej]

2016.10.09 Zapisy na Zabaw? Andrzejkow? w restauracji "Przedzamcze"
Zabawa Andrzejkowa odb?dzie si? 24 listopada w restauracji Przedzamcze. Zapisy chetnych przyjmuje Jerzy D?browski i cz?onkowie Zarz?du na czwartkowych dy?urach ... [więcej]


2016.10.09 Sekxcja Zumby przyjmuje chetnych do ta?ca latynoameryka?skiego Zapisy uzupe?niajace.
3. Sekcja Zumby og?asza zapisy uzupe?niaj?ce ch?tnych . Zapisy przyjmuje kol Krystyna Wasiak i cz?onkowie Zarz?du na dy?urach. . ... [więcej]

2016.09.24 Zapraszamy na rajd pieszy „Po Z?oty Li?? Jesieni“
24 wrze?nia zapraszamy na rajd pieszy „Po Z?oty Li?? Jesieni“ szlakiem ks. Franciszka Lissa na trasie: Hartowiec - Truszczyny – Rumian - Rybno –... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl