Komunikaty Zarządu UTW

2011.11.06 Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na oper? "Cyrulik sewilski" G. Rossiniego
Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na oper? "Cyrulik sewilski" Gioacchino Rossiniego w dniu 06.12..godz.9,00 w ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. ... [więcej]

2011.11.06 Zapisy na turnusy rehabilitacyjne.
7. Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe do Sanatorium Uzdrowiskowego „Krystynka” w Ciechocinku: 10-dniowe 5-15.01 i 16-26.01.2012 r – koszt 743... [więcej]


2011.11.05 Kolejny wyk?ad z cyklu "Szko?a cukrzycy".
W dniu 07.11 o godz 10 w auli CKU na ul Polnej 11a ob?dzie si? kolejny wyk?ad z cyklu "Szko?a cukrzycy". Wyk?ad wyg?osi lekarz Arkadiusz Smolicz. ... [więcej]2011.10.24 Wyk?ad z cyklu: "Szko?a cukrzycy"
W dniu 24.10 o godz 10 w auli CKU na ul Polnej 11a ob?dzie si? wyk?ad z cyklu "Szko?a cukrzycy". Wyk?ad wyg?osi lekarz Arkadiusz Smolicz. ... [więcej]

2011.10.20 Teatr Wielki - Opera "Madame Bautterflay" - 08.02.2012. - zapisy na bilety
Od 20..10 do 1.12 przyjmowane s? zapisy na wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na spektakl operowy pt: "Madame Butterflay". Zapisy i wp?aty w kwocie 100z? przyjmuje Krystyna Mroczkowska w... [więcej]


2011.10.20 Zajecia Sekcji Gimnastyki Rehabilitacyjnej.
W dniu 20.10 o godz 16,30 w sali gimnastycznej ZSZ Nr 1 w Dzia?dowie przy ul Pocztowej odb?d? si? pierwsze w bie??cym Roku Akademickim zaj?cia Zekcji Gimnastyki Rekreacyjno-Rehabilitacyjnej. Zapraszamy zainteresowanych.... [więcej]

2011.10.19 Klub Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki zaprasza na I spotkanie w roku 2011/2012
Klub Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki zaprasza sympatyków na I spotkanie w roku 2011/2012 w nowej siedzibie Klubu w Miejskim Domu Kultury (ma?a sala widowiskowa) w dniu 19.10 o godz.10,00.... [więcej]


2011.10.17 Uroczysta msza ?w w intencji s?uchaczy UTW którzy odeszli na zawsze.
17.10 o godz 18,00 w Ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego odb?dzie si? koncelebra mszy ?w. po?wi?cona s?uchaczom UTW którzy odeszli na zawsze. ... [więcej]

2011.10.17 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 odb?dzie si? w3 auli CKU przy ul Polnej 11a o godz.10,00. Inauguracj? u?wietni? delegacja WSIiE TWP w Olsztynie na czele z Rektorem Uczelni Prof.dr hab.... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.12.07 Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
7 grudnia 2019 roku nasz chor "Cantiamo" wzial udzial w V Konkursie Koled i Pastoralek. Konkurs odbyl sie w Ilowie Osadzie. Nasz chor zajal I miejsce. Gratulujemy i cieszymy sie... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl