Witamy serdecznie!

Znajdujecie si? Pa?stwo na oficjalnej witrynie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie pod patronatem Wy?szej Szko?y Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Znajd? tu Pa?stwo wiele potrzebnych informacji na nasz temat oraz na temat naszej dzia?alno?ci. Najnowsze wiadomo?ci dotycz?ce UTW Dzia?dowo dost?pne s? w podstronie "Komunikaty" . Zapraszamy do lektury oraz cz?stego odwiedzania strony.

UTW w Dzia?dowie jest Organizacj? Po?ytku Publicznego.
Przekazuj?c 1% podatku na dzia?alno?? statutow? Uniwersytetu popierasz jego dzia?anie i rozwój.
Nasz Nr KRS 0000239778

Niniejsza strona www powsta?a dzi?ki wsparciu finansowemu naszej uczelni patronackiej - Wy?szej Szko?y Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, za co sk?adamy serdeczne podzi?kowania na r?ce p. Rektora.

Motto:

"Nie dlatego przestajesz si? u?miecha?, ?e przybywa Ci lat,
Starzejesz si? wtedy, gdy przestajesz si? u?miecha?"


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl