Witamy serdecznie!

Znajdujecie si? Pa?stwo na oficjalnej witrynie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie pod patronatem Wy?szej Szko?y Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Znajd? tu Pa?stwo wiele potrzebnych informacji na nasz temat oraz na temat naszej dzia?alno?ci. Najnowsze wiadomo?ci dotycz?ce UTW Dzia?dowo dost?pne s? w podstronie "Komunikaty" . Zapraszamy do lektury oraz cz?stego odwiedzania strony.

UTW w Dzia?dowie jest Organizacj? Po?ytku Publicznego.
Przekazuj?c 1% podatku na dzia?alno?? statutow? Uniwersytetu popierasz jego dzia?anie i rozwój.
Nasz Nr KRS 0000239778

Niniejsza strona www powsta?a dzi?ki wsparciu finansowemu naszej uczelni patronackiej - Wy?szej Szko?y Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, za co sk?adamy serdeczne podzi?kowania na r?ce p. Rektora.

Motto:

"Nie dlatego przestajesz si? u?miecha?, ?e przybywa Ci lat,
Starzejesz si? wtedy, gdy przestajesz si? u?miecha?"


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek Brawo! Chor Cantiamo -I miejsce w V Konkursie Koled i Pastoralek
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl