2018.10.18 - Konferencja w Olsztynie dla UTW Warmii i Mazur


18 października w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otwiera bramy wiedzy dla uniwersytetów trzeciego wieku", w której udział wzięło 13 uniwersytetów trzeciego wieku Warmii i Mazur.Aula była wypełniona w całości. Od połowy marca seniorzy naszego województwa brali udział w wykładach i warsztatach związanych m.in. ze zdrowiem i życiem człowieka, ogrodnictwem i rolnictwem, prawidłowymi relacjami z młodszym pokoleniem, np. wnukami, sprawami finansowymi i domowym budżetem. A to dzięki specjalnie przygotowanemu przez UWM projektowi, na który UWM otrzymał dofinansowanie w wysokości 339 tys. zł. od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po wystąpieniu prorektora ds. nauki prof.-Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. kształcenia i studentów- prof. Jerzego Przyborowskiego, pełnomocnika rektora UWM ds. uniwersytetu trzeciego wieku- prof. Stefana Smoczyńskiego i prezesa Federacji UTW- Antoniego Furtaka wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego faktów i mitów medycyny prewencyjnej. Wykład wygłosił prof. Tomasz Stompór, Prodziekan ds. nauki i współpracy Wydziału Lekarskiego. Na zakończenie konferencji ks. dr Tomasz Garwoliński-dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił wykład "Co można odkryc w zabytkowej książce?"

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.09.09 Wycieczka Kraków i okolice
Termin: 9-14 września 2019 9 września 1. dzień Przejazd Działdowo – Wola Kalinowska k/Ojcowa zwiedzanie: Chęciny lub Jędrzejów – Muzeum im.... [więcej]

Galeria

Wykład mgr Jacka Łapińskiego-Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku.... Wykład mgr Jacka Łapińskiego-Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku....
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl