2018.09.15 - Rezerwat Przyrody ?ród?a ?yny


15 wrze?nia 20-osobowa grupa studentów UTW pojecha?a na jednodniow? wycieczk? do Rezerwatu Przyrody ?ród?a ?yny im. Prof. Romana Kobendzy. Rezerwat jest po?o?ony w województwie warmi?sko-mazurskim, w gminie i nadle?nictwie Nidzica, w okolicy wsi Or?owo i ?yna u ?róde? rzeki ?yny. Teren rezerwatu to g?ównie lasy mieszane. Rezerwat to rozleg?a dolina z licznymi bocznymi w?wozami i dolinkami o stromych zboczach. Z tych w?a?nie zboczy, ze znajduj?cych si? tam ?róde? wysi?kowych, wyp?ywaj? dziesi?tki strumyków, daj?cych pocz?tek ?ynie. Spada ona tu kaskadami do le??cego ni?ej w?wozu, wci?temu na g??boko?c ok. 60 metrów w pod?o?e. Odwiedzili?my równie? cmentarz wojenny w Or?owie, na którym spoczywa 1101 ?o?nierzy rosyjskich i 326 ?o?nierzy niemieckich, poleg?ych 23 sierpnia 1914 roku w bitwie pod Tannenbergiem. Cmentarz zajmuje 0,46 hektara i jest najwi?kszym pobitewnym cmentarzem na Warmii i Mazurach, który w 1989 roku zosta? wpisany do rejestru zabytków.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl