2018.09.06 - Impreza integracyjna Organizacji Pozarz?dowych- Rybno


W czwartek, 6 wrze?nia o godz. 16-ej w restauracji ?witezianka w Rybnie odby?a si? impreza integracyjna Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzia?dowskiego oraz uroczyste podsumowanie konkursu "Godni Na?ladowania Powiatu Dzia?dowskiego". W uroczysto?ci udzia? wzi?li przedstawiciele z terenu gminy Rybno, Lidzbark i Dzia?dowo. Dyplom w konkursie "Godni Na?ladowania" z r?k wicestarosty-Mariana Brandta odebra? prezes Stowarzyszenia "?abianka"-Mariusz Kryska, Teresa Furtak ze Stowarzyszenia "Amazonki", Renata Buczy?ska z Dzia?dowskiej Ku?ni S?owa. Antoni Furtak i Jaros?aw Koz?owski otrzymali wyró?nienia przyznane przez Kapitu?? konkursu Godni Na?ladowania Powiatu Dzia?dowskiego. Gratulacje oraz podzi?kowania za wk?ad w?o?ony w prac? na rzecz rozwoju powiatu z?o?y? tak?e obecny na uroczysto?ci Wójt Gminy Rybno-Tomasz W?grzynowski. Potem przyszed? czas na wspóln? integracj? oraz rozmowy w mi?ej atmosferze.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl