2012.10.17 - Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013


Inauguracja roku akademickiego UTW 2012-2013 odb?dzie si?
17 pa?dziernika o godz. 10.00 w auli Dzia?dowskiego Centrum     Kszta?cenia Ustawicznego na ul. Polnej 11A.
Wyk?ad inauguracyjny pt: "Znaczenie rodziny w kszta?towaniu spo?ecze?stwa obywatelskiego" wyg?osi dr Anna Prusik z WSIiE TWP w Olsztynie.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegladzie Chórów UTW
VIII Przeglad Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyl sie 8 czerwca 2019 roku w ilawskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegladzie nie moglo zabraknac naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl