2012.10.17 - Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013


Inauguracja roku akademickiego UTW 2012-2013 odb?dzie si?
17 pa?dziernika o godz. 10.00 w auli Dzia?dowskiego Centrum     Kszta?cenia Ustawicznego na ul. Polnej 11A.
Wyk?ad inauguracyjny pt: "Znaczenie rodziny w kszta?towaniu spo?ecze?stwa obywatelskiego" wyg?osi dr Anna Prusik z WSIiE TWP w Olsztynie.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl