2013.04.22 - W dniu 22 kwietnia o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? kolejne Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy


w dniu 22.04 o godz 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK obedzie sie kolejne spotkania Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera"Nieszpory syculijskie" Giuseppe Verdiego. Zapraszamy.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl