2013.04.19 - Festiwal im Jana Kiepury w Olsztynie -19.kwietnia


1. Zarz?d UTW planuje zorganizowa? wyjazd na Europejski Festiwal im. Jana Kiepury, który odb?dzie si? 19 kwietnia o godz. 19.00 w Hali Uranii w Olsztynie. W programie najpi?kniejsze arie operowe, operetkowe i piosenki. Koszt wynosi 100 z? od osoby / bilety II -ie miejsca + transport/
Zapisy i informacje Kol. Wies?awa Chojnacka oraz cz?onkowie Zarz?du podczas czwartkowych dy?urów.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl