2015.10.27 - Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na spotkanie z operetk?" Piekna Helena " Jecquesa Ofenbacha"


Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na pierwsze w nowym Roku akademickim spotkanie z operetk?.
Tym razem wyj?tkowo spotykamy si? we wtorek w Nowym Domu Kultury przy ul Wolno?ci o godz 10,00 w salce multimedialnej.
W programie operetka "Pi?kna Helena" Jacquesa Offenbacha.
Zapraszam nie tylko cz?onków Klubu ale równie? wszystkich mi?o?ników operetki.
Opiekun Sekcji
Antoni Furtak

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl