2009.12.16 - Wyk?ad i wigilia


    Zarz?d UTW zaprasza na wyk?ad otwarty, który odb?dzie si? w dniu 16.12.2009 o godz. 1000 w auli DCKU w Dzia?dowie ul. Polna 11A. Wyk?ad „?ycie codzienne D?brówna w latach 1914 - 1945” przedstawi mgr Waldemar Mierzwa.
/ Mo?liwy zakup ksi??ki „Smak Rosji” po promocyjnej cenie/

    W dniu 16.12.2009 o godz. 11,15 /po wyk?adzie/ odb?dzie si? koncert kol?d oraz tradycyjne spotkanie op?atkowe s?uchaczy UTW.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl