2023.11.15 - Konkurs Fotograficzny i plastyczny Czar mokradeł


Kochani!
Konkurs fotograficzno – plastyczny „Czar mokradeł” już jest, już go ogłaszamy akurat na rozpoczęcie roku akademickiego na UTW 😊

Konkurs „Czar mokradeł” to konkurs międzypokoleniowy dlatego zapraszamy do udziału w 3 kategoriach wiekowych:

•     DZIECI (z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych),
•     MŁODZIEŻ (z klas 4-8 szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych)
•     SENIORÓW (osoby w wieku 60+).
PRACE KONKURSOWE
Zdjęcie, plakat, obraz, rysunek, grafika
wykonane w dowolnej technice. W pracy konkursowej – projekcie artystycznym można użyć zarówno kolażu fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych.

+ Opis pracy odnoszący się do tematyki korzyści i konieczności ochrony obszarów wodno-błotnych.
Dołączony opis ma mieć maksymalnie 1800 znaków i ma pokazać, że uczestnik jest świadomy, dlaczego mokradła są ważne dla wody, życia i klimatu.
Uczestnik może wysłać więcej niż jedną pracę.
Informacji o konkursie udziela Maria Kozłowska. Prace konkursowe proszę przesyłać do pani Marii i składać również u pani Marii Kozłowskiej . Numer telefonu 502 370 119

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2024.06.22 Jednodniowa wycieczka- Rypin i Szafarnia
22 czerwca wybraliśmy się na jednodniową wycieczkę . Najpier odwiedziliśmy Rypin, gdzie obejrzeliśmy witrażowy ołtaż o powierzchni 212 metrów kwadratowych- największy w Europie i drugi na świecie. Wrażenia niesamowite. Krótką... [więcej]

Galeria

Wycieczka- Rypin i Szafarnia. Wycieczka jednodniowa do Rypina i do Szafarni.
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl