Sekcje: Lektoraty, Kursy komputerowe

LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Opiekun Sekcji - mgr Barbara Stokłos

Lektorat języka rosyjskiego prowadzony jest od kwietnia 2013 r. W zajęciach uczestniczy średnio 10 słuchaczy/członków UTW. Spotkania odbywają się raz
w tygodniu- w piątki- w wymiarze 2 godz. lekcyjnych w siedzibie PCK przy ul. Księżodworskiej.
Celem lektoratu jest poszerzanie kompetencji językowych ukierunkowanych
na komunikację językową oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno- gramatycznych. Uczymy języka literackiego z elementami nowoczesnego języka potocznego w miłej i przyjaznej atmosferze.
Materiały do zajęć przygotowywane są w oparciu o podręcznik EKSPEDYCJA autorstwa Jadwigi Dosz, Joanny Gregorczyk i Jolanty Szubskiej
oraz REPETYTORIUM z języka rosyjskiego autorstwa Natalii Kowalskiej i Dory Sławicz.
Tematyka spotkań jest różnorodna. W roku akademickim 2013/2014 skupiamy się na następujących zagadnieniach:
człowiek- wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje.
życie rodzinne i towarzyskie- czynności życia codziennego, sposoby spędzania czasu wolnego, obchody świąt i uroczystości rodzinnych.
Wielkie zainteresowanie wśród słuchaczy wywoływała nauka polskich kolęd w języku rosyjskim oraz struktury leksykalne dotyczące świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy jak też tradycje świąteczne w obrządku prawosławnym. Słuchanie pieśni, ballad i romansów rosyjskich, np. ballad Bułata Okudżawy /oryginał/ jak też rosyjskich piosenek muzyki rozrywkowej
i biesiadnej to jeden z elementów uatrakcyjniania zajęć.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.


Prowadząca: mgr Barbara StokłosLEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO

prowadząca-mgr Aleksandra Odachowska

Lektorat języka niemieckiego prowadzony jest od 06.01.2006r.Na zajęcia uczęszcza 12 członków UTW.Spotkania odbywają się w każdy piątek, w Centrum Kształcenia przy ul.Pocztowej.Na zajęciach korzystamy z podręcznika z ćwiczeniami:Sylwii Rapackiej,Małgorzaty Lewandowskiej i Joanny Nawrotkiewicz -"Hier und da".
Na lektoracie poznajemy słownictwo,zasady gramatyczne,uczymy się prawidłowej wymowy,czytania i konstruowania własnych wypowiedzi.Do tej pory poznaliśmy różne formy powitań i pożegnań w różnych sytuacjach komunikacyjnych w Europie.Stała się nam bliższa tematyka związana ze szkołą,spędzaniem wolnego czasu,rodziną,tradycjami świąt,miejscem zamieszkania.Uczyliśmy się także kolęd,które śpiewaliśmy na uroczystości opłatka organizowanego co roku przez UTW.
Zajęcia z języka niemieckiego prowadzi bezpłatnie mgr Aleksandra Odachowska

sporządziła:
Agata Pstrągowska


SEKCJA - KURSY KOMPUTEROWE

Opiekun i organizator: Jerzy Giezek, tel: 0 600 285 922

Dużo można pisać o niezwykłych właściwościach komputera i internetu.
Możemy wysyłać listy , które w sekundzie docierają do adresata, albo rozmawiać z bliskimi – jak przez telefon , tylko że za darmo. Możemy robić zakupy z dostawą do domu, oglądać filmy jak w telewizji , sprawdzić stan konta czy rozliczać się z Urzędami Skarbowymi a to tylko niewielka część możliwości komputera. Dziś komputery są już prawie w każdym domu. Służą do nauki, pracy i zabawy. Dlatego też kursy komputerowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku były organizowane od początku jego powstania. Prowadzenie ich zlecano między innymi dla: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 i Centrum Edukacji. Za organizację ich odpowiadały różne osoby a od 2007 roku ich organizacja zajmuje się kol. Jerzy Giezek.
Organizowano kursy dla początkujących i zaawansowanych. Do 2009 roku zorganizowano łącznie osiem kursów w których wzięło udział łacznie 94 słuchaczy UTW. Po ukończeniu kursu każdy słuchacz otrzymywał stosowne zaświadczenie w sposób uroczysty.
Istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju szkolenie, dlatego dalsze kursy są w trakcie organizacji a zapisy ciągłe przyjmuje opiekun sekcji.


Przeglądaj galerię zdjęć w tych sekcjach.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2018.05.12 Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
12 maja zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking studentów UTW 2018. Marsz odbędzie się w Nowym Mieście Lub. wspólnie ze słuchaczami UTW Nowe Miasto ... [więcej]

Galeria

Wykład dr Katarzyny Węglickiej-Mało znane uzdrowiska kresowe i widowisko kabaretowo-wokalne Lilianki Wykład dr Katarzyny Węglickiej-Mało znane uzdrowiska kresowe i widowisko kabaretowo-wokalne Lilianki
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl