2016.02.05 - Podpisanie Porozumienia o wsp?pracy z Wy?sz? Szko?? Gospodarki w Bydgoszczy


4 lutego 2016 roku w Bydgoszczy zosta?o podpisane Porozumienie o wspó?pracy pomi?dzy Wy?sz? Szko?? Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Dzia?dowie.Porozumienie podpisali: w imieniu WSG - Prorektor prof dr in? Ryszard Macio?ek , w imieniu UTW w Dzia?dowie - Prezes Antoni Furtak. ?wiadkami podpisania Porozumienia by?o 43 s?uchaczy UTW w Dzia?dowie uczestnicz?cych w uroczystej ceremonii.

Dostępne załączniki

Porozumienie o Patronacie pomi?dzy WSG Bydgoszcz i UTW w Dzia?dowie


Przeglądaj galerię zdjęć.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl