2015.10.19 - Uroczysto?ci X-lecia UTW w Dzia?dowie


Program Uroczysto?ci

I dzie? 19.10.2015
8.00-9.30 Zakwaterowanie delegatów w hotelu "Przedzamcze" Dzia?dowo ul Zamkowa 9.
8.30.-9.50 - recepcja -od 8,30-9,30 w hotelu i/lub od 9,00 do 9,50 w miejscu oficjalnych uroczystosci w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego przy ul Polnej 11A
9,50-10,00 – Posadzenie drzewa pami?ci X-lecia UTW
10.00 – 11.20 – O twarcie Uroczysto?ci ,przemówienia Prezesa, Go?ci Honorowych
oraz nadanie odznacze? dla dzia?aczy Uniwersytetu III Wieku i go?ci hononorowych.
11,20 – 11,30 – Podpisanie "Porozumienia" o wspó?pracy pomi?dzy WSGw Bydgoszczy i UTW.
11,30 -11,45 – Wyst?p chóru Cantiamo .
11,45-11,50 – Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 – Gaudeamus
11,55– 12.,55 – Wyk?ad Inauguracyjny - Prorektor WSIiE TWP w Olsztynie dr Tadeusz Pawlus
13,00 – 14,15 - Recital wokalny pt "Ten zegar stary... – co budzi wspomnienia ".
Wyst?puj? arty?ci: ks.dr Zbigniew Stepniak – bassoprofundo ,Agnieszka Panasiuk – fortepian
17,00– 24.00 Kolacja integracyjna w restauracji "Przedzamcze" ul Zamkowa 9

Dzie? II – 20.10.2015 – z udzia?em delegatów UTW Warmii i Mazur

8,30- 9,30 – Spotkanie Zarz?du Federacji w salce przy recepcji hotelu oraz
8,30-9,30 – Zwiedzanie zamku z przewodnikiem ( dla ch?tnych)
9.30- rozpocz?cie Spotkania plenarnego delegatów UTW - sala konferencyjna UM (Zamek)
9.35– 11,00 Dyskusja nt. wspó?pracy UTW zgrupowanych w Federacji i Porozumieniu – "Jedno?? dzia?ania i dobro wspólne to nasz cel. " - Wst?pne za?o?enia dzia?a? na rok 2016.
11.20 -13,00 – Prezentacja do?wiadcze?, dobrych praktyk UTW oraz dyskusja
ok 13,10 – 14,00 . – po?egnanie

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl